Annons
Insändare

God vård påverkar även närstående

Mattias Olsson (S) skriver (den 268 november) att han vill klargöra att Socialdemokraterna aldrig drivit något annan linje än att öppna de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg!
Publicerad 5 december 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Närstående som ser och upplever att sin svårt sjuka patient får ett bra avslut mår mycket bättre efter dödsfallet, skriver Inga-Lill.
Närstående som ser och upplever att sin svårt sjuka patient får ett bra avslut mår mycket bättre efter dödsfallet, skriver Inga-Lill.Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Han skriver att han inte kan svara på hur rekryteringsförsöken gått till för att det är inget som politikerna har haft något med att göra! Detta uttalande tycker jag säger en hel del om intresset och kunskapen för Trelleborgs palliativa vård.

Mattias är mycket aktiv i att skriva olika debattinlägg i olika medier. Är det då inte på sin plats att ta reda på fakta innan man uttalar sig? Mattias skriver åter och åter igen att Igelösa (privat stiftelse) skulle tänka sig att samarbeta med regionen och öppna fyra palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg men detta är också helt fel! Representanter från Igelösa tyckte att det skulle bli alldeles för dyrt och drog sig därför tillbaka, detta hörde vi och Mattias på vår förra manifestation i Trelleborg, där en av representanterna från Igelösa förklarade detta. Varför då påstå att det är Alliansen som tycker att det är för dyrt? Konceptet med Igelösa hade inte fungerat eftersom det endast var fyra4 vårdplatser och då skulle inte ASIH ingå i detta.

Annons

Mattias skriver också att alla ”trelleborgare” som behöver denna vård får det i dag, det är en sanning med modifikation eftersom det vid flera tillfällen inte funnits någon vårdplats ledig på någon av de andra palliativa avdelningar i regionen. Palliativ vård innebär en helhetssyn på patienten inte bara till de medicinska problemen utan betonar vikten av att även tillgodose andliga/existentiella behov. Då är utformningen av den miljö patienten vårdas i av största betydelse. Det är viktigt att vårdas där det är nära till anhöriga och vänner, inte i en stad man inte känner som sin.

Dödshjälpsdiskussionen är för mig främmande, varför inte i stället utöka den palliativa vården? Då behövs inte dödshjälp eftersom den svårt sjuke, döende patienten får den hjälp de behöver med andra ord ett värdigt slut. Närstående som ser och upplever att sin svårt sjuka patient får ett bra avslut mår mycket bättre efter dödsfallet.

Inga-Lill

Annons
Annons
Annons
Annons