Annons
Insändare

Gemensamma samhällslösningar är bra för alla

Samarbete är grunden till framgångsrika samhällen och organisationer och om det är individen som skapar detta samarbete så utvecklas också verksamheten.
Publicerad 5 april 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Under pandemin har vi sett exempel på att kärnverksamheten inom sjukvården både kunde och tog sitt ansvar när de bara fick möjligheten, skriver Karin Bengtsson.
Under pandemin har vi sett exempel på att kärnverksamheten inom sjukvården både kunde och tog sitt ansvar när de bara fick möjligheten, skriver Karin Bengtsson.Foto: Bjrn Larsson Rosvall /TT

Under pandemin har vi sett exempel på att kärnverksamheten inom sjukvården både kunde och tog sitt ansvar när de bara fick möjligheten. Som en konsekvens av pandemin har på sina håll traditionella arbetssätt förändrats och utvecklats. Det kan innebära att dessa förändringar får leva kvar efter pandemin och man får en mer gemensam styrning där rapportering utformas av medarbetare, chefer och ledning i samråd. Det är viktigt att dessa mänskliga lokala nätverk får leva kvar och att man minskar styrningen från centralt håll. Vi har alla god förmåga att tänka själva och det är något som beslutsfattare ofta glömmer vid större organisationsförändringar.

Personal, chefer och ledning kan mötas i en öppen och respektfull dialog.

Annons

Dock är det vanligare att personalen bli förminskad på grund av sin kritik. Begreppet personalmotstånd har fått stor spridning i organisationer och offentlig förvaltning. Personalens kritik kan vara befogad och då kan det sluta med att dessa förminskas på grund av sin kritik, trots att de vittnar om illa genomtänkta beslut och utagerande ledarskap. Att förminska personalen är ett sätt att minska de anställdas motivation.

Upplever medarbetare att de levererar fel underlag eller något annat på felaktigt sätt kommer de nämligen inte att respektera den ledning som utformar deras styrsystem.

”Upplever medarbetare att de levererar fel underlag eller något annat på felaktigt sätt kommer de nämligen inte att respektera den ledning som utformar deras styrsystem.”
Karin Bengtsson

Under många år har vi hört talas om resultatfokus och ibland har man fått intrycket att målen helgar medlen. För att verksamheten skall fungera på ett bra sätt så får man inte glömma de mänskliga relationerna och deras karaktär. Det är just omtanken i dessa relationer som gör att människor mår bra.

Det känns som mål- och resultatstyrning i den offentliga sektorn tolkas som att andra värden är underordnade. Möjligheterna att skapa resultat måste vara förankrade hos människan och det räcker inte med att i organisationen ha policy och pekpinnar utan man måste också kunna veta när ledarskapet brister.

I en skånsk kommun så behövdes det kraftiga protester mot chefen innan kommunens politiker vidtog åtgärder.

Ett annat bekymmer som finns inom olika organisationer och i den offentliga sektorn är att personliga kontakter och vänskapsband alltför ofta har för stor betydelse för vem som tillsätts på inflytelserika positioner i samhället. Denna integritet måste uppehållas i ett modernt demokratiskt samhälle och i synnerhet för ledande beslutsfattare att beakta.

Vi behöver ledare som förmår att vara rättvisa och följa våra lagar samt vara framåtskridande och distansera sig från sina nätverk

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons