Insändare

Ge dina synpunkter nu!

Insändare • Publicerad 25 augusti 2005

Den 2 september går tiden ut för att inlämna skriftliga synpunkter på planeringen för Skanörs vångar. Det är mycket viktigt att de som har synpunkter för fram dem skriftligt. Den 28 juni ordnade kommunen ett mycket välbesökt samrådsmöte. Det började med en omfattande information om hur bra man tänkt planera för dem som vill flytta dit.

Som underlag användes "Planprogram Skanör 6:85 med flera – Skanörs vångar". När det blev tillfälle att diskutera planen fördes många mycket värdefulla synpunkter fram. Göran Holm lovade därvid bland annat att man allra först skulle ta itu med att planera vägar och trafik. Speciellt angeläget är detta för de boende på norra halvan av "nya Haga" (mellan Storevångsvägen och Stortrapps-vägen).

Det påpekades dock att planen kan komma att ändras och att endast skriftliga synpunkter som kommer in till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen senast den 2 september beaktas. Jag har efterlyst anteckningarna från mötet den 28 juni men fått veta att de inte kommer att skrivas ut. Det hade varit värdefullt för dem som inte kunde deltaga, inte minst för de förtroendevalda som senare skall ta ställning till planen. Vid samtliga tidigare samrådsmöten jag ställt upp på har det gått att få del av anteckningarna från respektive möte.

Bilaga 1 och skissen på sid 14 visar att en ny Nyvångsväg är tänkt att börja på järnvägsbanken vid Storevångsvägen och bilaga 5 "Antagandehandling", som vunnit laga kraft den 9 november 1995 visar att den nya Nyvångsvägen norr om "gamla Haga" skall fortsätta på järnvägsbanken så långt den är ritad (förbi Svalvägen och Starvägen). Detta blir den billigaste och vettigaste lösningen på en trafiksäkrare väg och måste gälla hela sträckan norr om "nya Haga". Den behöver inte leda till att nuvarande Nyvångsväg rivs upp utan kan bli kvar som matargata vilket den ursprungligen var avsedd för (och betald av invånarna på "nya Haga") och på norra sidan ordna en trafiksäker cykelväg för skolbarnen.

Tyvärr är det så att om vi inte protesterar mot lösningen enligt den viktiga bilaga 1 så blir det så att:

1) trafiken från den nya rondellen leds ned mot Lärkvägen för att sedan fortsätta på nuvarande redan i dag trafikfarliga Nyvångsvägen fram till Svalvägen och

2) vid Stortrappsvägen träffa på en farlig fyrvägskorsning, som av någon anledning skall ersätta nuvarande trafiksäkra lösning.

3) Enligt sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden § 21 den 31 maj i år håller ny detaljplan på att tas fram förutom för Skanörs vångar även "eventuellt" för området öster om Stortrappsvägen (se även sidan 11 i planprogrammet för Skanörs vångar).

4) Just uppräknade tre punkter innebär att belastningen på Nyvångsvägen kommer att öka synnerligen kraftigt på sikt såvida man inte tänkt att Skanörs centrum skall dö ut. Att de boende på planområdena (med undantag för dem som kan få utfart mot Halörsvägen) skulle välja att köra via väg 100 i stället för via Nyvångsvägen är naivt (fast svenskar är kända för att vara naiva i det 40-tal länder jag jobbat i).

Tyvärr är det också så att planen innehåller allvarliga fel som kan vilseleda de konsulter som kommunen tänkt anlita för att jobba vidare med planeringen. Bland annat står det:

1) att nuvarande Nyvångsväg är en huvudväg och som sådan skall den kompletteras med en tillfartsväg till Skanörs skola (trafikfarlig förlängning av Stortrappsvägen?),

2) att hastigheten på Nyvångsvägen är 70 km/tim,

3) att bilaga 6 är felaktig, i verkligheten ligger flera hus på nya Haga närmre nuvarande Nyvångsväg samt

4) att "Kommunen bedömer att utbyggnaden inte kommer att innebära betydande påverkan i lagens mening". Min anmärkning: Våra lagar är tyvärr så luddiga att påståendet kan vara riktigt, speciellt om man som när det gäller Strandhotellet i Falsterbo väljer att undvika paragrafer som är mindre luddiga.

Kjell Oscarsson, Skanör

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.