Annons
Insändare

Fy så trist beslut av kommunen

Så du menar, gatuchefen Kristoffer Tonning, att bara för att ett litet antal människor bosätter sig på parkeringsplatsen i Västra småbåtshamnen, så ska vi trelleborgare inte få tillgång till denna parkering?
Publicerad 12 februari 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten är kritisk mot att parkeringen i Västra småbåtshamnen stängts.
Skribenten är kritisk mot att parkeringen i Västra småbåtshamnen stängts.Foto: Andreas Mårtensson

Så många människor som utnyttjar detta promenadstråk vid sjön. Nej fy så trist av er. Det måste väl kunna gå att få bort dessa husbilar/-vagnar utan att vi trelleborgare ska avstå ifrån att kunna parkera våra bilar och utnyttja vårt promenadstråk på väster.

Ingrid Olsson

Annons

Svar direkt: När människor tillfälligt bosätter sig på en allmän yta, som den i Västra småbåtshamnen, genererar detta ofta mycket arbete för kommunen, och stundtals även för polisen. Resurser som gatuavdelningen anser bör användas på ett bättre sätt.

Denna aktuella yta är utformad på ett sätt som gör att en tillfällig avstängning kan göras som en förhållandevis resurssnål åtgärd på problematiken. Alternativet blir inte sällan annars en daglig tillsyn från kommunens tjänstemän och medarbetare på driftenheten.

Nedskräpningen har ofta varit omfattande, vilket gjort att kommunen har fått lägga mycket tid på skräpplockning och fått hantera stora mängder diverse skräp. Eftersom att det trots allt finns parkering i området att tillgå, bland annat längs Strandridaregatan, anser gatuavdelningen att tillfällig avstängning av den aktuella ytan som åtgärd är befogad. Åtgärden är som redan nämnts tillfällig och parkeringen har nu öppnats igen.

Kristoffer Tonning

gatuchef

Annons
Annons
Annons
Annons