Annons
Insändare

Förstärkt lekmannarevision?

I Sydsvenska Dagbladet kunde man dels (den 31 januari) ta del av Transparency Internationals korruptionsrapport som visar på att Sverige tappar i negativ bemärkelse vid internationell jämförelse.
Publicerad 9 februari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med fler kommunala bolag riskeras högre kommunalskatt, uppfattad korruption samt sämre företagsklimat, skriver Rune Roth.
Med fler kommunala bolag riskeras högre kommunalskatt, uppfattad korruption samt sämre företagsklimat, skriver Rune Roth.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Samt dels kunde man (den 1 februari) läsa om att den externe revisorn EY, Ernst&Young AB, (som för övrigt också är knuten till Trelleborg som extern revisor) vid revision i Vellinge kommun riktat anmärkningar avseende allvarliga brister vid upphandlingar som kommunen gjort – Vellinge kommun har inte följt gällande regelverk kring lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i revisionen, menar att han är en aning överraskad och på en direkt fråga om risk för korruption menar han att det alltid kan finnas. Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) menar dock att EY dragit för stora slutsatser...

Annons

I sammanhanget kan man lyfta en avhandling från 2022 av Andreas Bergh och Gissór Erlingsson, 'Kommunala bolag – fler nackdelar än fördelar?'. Antalet kommunala bolag ökar. Detta sägs skapa effektivitet men försvårar samtidigt insyn och ansvarsutkrävande samt kan även hysa konkurrenssnedvridande verksamhet.

Med fler bolag riskeras högre kommunalskatt, uppfattad korruption samt sämre företagsklimat. Vilka intressen ska bolagsledamöterna företräda? Partiets eller aktiebolagslagen?

Kommuner får en komplex organisationsstruktur med politiker som sitter på flera uppdrag samtidigt.

”Kommuner får en komplex organisationsstruktur med politiker som sitter på flera uppdrag samtidigt.”
Rune Roth, Beddingestrand

En förstärkt lekmannarevision med ökad transparens hade kunnat vara ett sätt att minska korruptionsrisker i svenska kommuner, menar författarna – så rätt och riktigt.

Risken för korruption kan alltså uppstå till följd av beslut i kommunfullmäktige fattade på grund av okunnighet och enbart på grund av partitillhörighet.

Herbert Tingsten (1896-1973), professor och legendarisk chefredaktör vid Dagens Nyheter, reflekterade: 'Politiskt engagemang och kunniga väljare/beslutsfattare är ett demokratiskt ideal. Dess värsta motsats är inte okunniga och oengagerade utan okunniga och starkt engagerade. Vid allt beslutsfattande bör den okunnige avstå. Den som till exempel inte är motorexpert, bör inta en ödmjuk attityd vid besök hos bilverkstaden'.

Kanske så också vid Trelleborgs kommunfullmäktiges sammanträden.

Rune Roth, Beddingestrand

Annons
Annons
Annons
Annons