Annons
Insändare

För att utesluta jäv måste hela frågan behandlas på nytt

Enligt kommunallagens jävsbestämmelser får en ledamot inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv.
Publicerad 28 december 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Såvitt jag har kunnat läsa i referaten – bland annat i Trelleborgs Allehanda – yttrade sig inte Ann Kajson Carlqvist i debatten men hon var närvarande i salen och satt tyst när arvodesfrågorna behandlades och klubbades, skriver signaturen HB.
Såvitt jag har kunnat läsa i referaten – bland annat i Trelleborgs Allehanda – yttrade sig inte Ann Kajson Carlqvist i debatten men hon var närvarande i salen och satt tyst när arvodesfrågorna behandlades och klubbades, skriver signaturen HB.Foto: Andreas Mårtensson

En jävig person får alltså inte delta i beslutet i fråga eller ens i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt lätt.

Såvitt jag har kunnat läsa i referaten – bland annat i Trelleborgs Allehanda – yttrade sig inte Ann Kajson Carlqvist i debatten men hon var närvarande i salen och satt tyst när arvodesfrågorna behandlades och klubbades.

Annons

Bara det att hon var närvarande under beslutsärendet måste rubba förtroendet för hennes opartiskhet även när det gäller frågan om förberedelserna inför kommunfullmäktiges beslut.

Jag anser att även om Ann Kajson Carlqvist inte yttrade sig under beslutsprocessen men var närvarande i salen påverkade hon med sin närvaro indirekt frågans handläggning.

”Jag anser att även om Ann Kajson Carlqvist inte yttrade sig under beslutsprocessen men var närvarande i salen påverkade hon med sin närvaro indirekt frågans handläggning.”
HB

Vem ville gå upp i talarstolen och kritisera arvodet för sin ordförande i kommunfullmäktige under dessa omständigheter. Det behöver inte vara så men bara misstankarna räcker för att jäv kan ha förekommit vid handläggningen och förberedelserna av de vidlyftiga arvodena.

För att förebygga misstankar om att beslutet inte tagits på sakliga grunder måste hela frågan tas om och behandlas på nytt. Om däremot Ann Kajson Carlqvist, inte var närvarande, vill jag betona, i fullmäktigesalen under förberedelse, debatt och votering har själva beslutsgången handlagts på rätt sätt.

HB

Annons
Annons
Annons
Annons