Insändare

Flytta färjetrafiken till Malmö!

Kommentarer till LBP (den 8 augusti).
Publicerad 17 augusti 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten föreslår att man flyttar färjetrafiken från Trelleborg till Malmö.
Skribenten föreslår att man flyttar färjetrafiken från Trelleborg till Malmö.Foto: Johan Nilsson/TT

Du har rätt i att trafiken via Trelleborgs hamn i huvudsak gynnar övriga Sverige och att den innebär mest olägenhet för oss trelleborgare.

Tyvärr har frågan blivit alltför polariserad, befolkningen i västra, centrala, respektive östra delarna ställs emot varandra, vilket är fullt förståeligt. Vi vill alla få en bra boendemiljö med renare luft och minskad tung trafik.

Det finns en lösning på problemet som borde vara uppenbar för alla trelleborgare, inklusive våra politiker. Flytta färjetrafiken till Malmö där det redan finns en infrastruktur som kan slussa lastbilstrafiken norrut i Sverige.

Vi kan möjligtvis behålla det lilla som finns kvar av tågfärjetrafiken, då den har en viss historisk betydelse för stadens identitet.

Fördelarna för Trelleborg (och grannkommunerna) skulle bli ansenliga, avsevärt bättre luftkvalitet, mindre slitage på gator och vägar, färre trafikolyckor med mera. Den planerade Sjöstaden skulle kunna bli attraktiv utan nuvarande färjetrafik, vilken genererar buller och hälsovådliga utsläpp.

En flytt av färjetrafiken till Malmö möjliggör byggandet av en rimligt trafikerad inre ringväg med acceptabel miljöpåverkan, utan hamninfart och truckcenter.

Tyvärr har frågan om hamnen och dess framtida infart blivit en prestigefråga för kommunledningen och dess politiker. Som läget är nu har de ”målat in sig i ett hörn” och agerar kortsiktigt. De förefaller vara mer måna om sin plats i hierarkin under pågående mandatperiod än väljarnas levnadsmiljö!

I en tid när miljö- och klimatfrågorna är högaktuella, väljer Trelleborgs politiker en riktning som även fortsättningsvis innebär stor negativ klimatpåverkan och dålig levnadsmiljö för invånarna!

Det är ännu inte för sent att ändra inriktning och välja en väg som prioriterar alla trelleborgares hälsa och levnadsmiljö, flytta färjetrafiken till Malmö!

LGP