Annons
Insändare

Fem starka skäl för en östlig hamninfart

Folkomröstningen gällande hamninfart är en väldigt viktig fråga som kommer att påverka Trelleborgs invånare i generationer framöver. Jag är helt opolitisk men vill framhålla några grundläggande argument till debatten samt peka på de positiva miljömässiga bieffekter en östlig hamninfart medför för oss trelleborgare.
Publicerad 1 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Järnvägsspår som redan finns på plats gör att man kan öka den intermodala trafiken (trailer på järnväg) och på så vis minska vår miljöpåverkan, menar Hans Bengtsson som är för en östlig hamninfart.
Järnvägsspår som redan finns på plats gör att man kan öka den intermodala trafiken (trailer på järnväg) och på så vis minska vår miljöpåverkan, menar Hans Bengtsson som är för en östlig hamninfart.Foto: Janerik Henriksson/TT

• En ringväg med avfarter placerade på lämpliga ställen. Vägen fungerar både som ringväg och tillfart till en Östlig hamninfart. Vägen är dragen på en lämplig sträckning för att störa befintlig bebyggelse så lite som möjligt men byggs stor nog för att ha tillräcklig kapacitet och undvika köbildningar.

• Ett logistikcenter kan anläggas på befintlig industrimark på öster, i stället för att använda högklassig jordbruksmark på väster. Järnvägsspår som redan finns på plats gör att man kan öka den intermodala trafiken (trailer på järnväg) och på så vis minska vår miljöpåverkan. Från logistikcentret byggs den Östliga hamninfarten med direkt anslutning till hamnen och färjorna.

Annons

• En Östlig hamninfart byggs enligt mitt tidigare förslag i en kort ovanmarkstunnel (tråg med lock). Använder man detta byggsättet störs inte intilliggande bostäder och hela bygget kan finansieras via trafikavgifter och blir alltså gratis för trelleborgarna. (Enligt uppgifter från Vårt Söderslätts hemsida.) Bygget blir enklare att genomföra än andra tunnelalternativ då det inte påverkar befintlig trafik och är mycket kortare.

”Vägen är dragen på en lämplig sträckning för att störa befintlig bebyggelse så lite som möjligt men byggs stor nog för att ha tillräcklig kapacitet och undvika köbildningar.”
Hans Bengtsson

• Det frigörs stora ytor i det tidigare hamnområdet. Ytor som kan användas för bostäder, butiker, restauranger och mycket mer. Det ska enligt uppgifter från olika studier kunna byggas upp emot 7 000 nya bostäder på detta havsnära och mycket attraktiva läge. Bara genom att ta bort ”boulevarden” genom stadskärnan frigörs cirka 120 000 kvm markyta (cirka 2 km längd x 60 m bredd) som i stället kan användas som parkområde och rekreation för alla trelleborgare.

• Miljön i stan förbättras enormt för alla och inte minst för kommande generationer. Det blir betydligt glesare trafik då bara de bilister som har ett ärende till stan behöver köra där. En miljon lastbilar (årligen), körs runt stan via en ringväg och en Östlig hamninfart i stället för att köra på en åtta filer och 60 meter bred ”boulevard” som skär ett djupt sår genom hela vår stadskärna.

Fem starka skäl för alla trelleborgare att rösta för en östlig hamninfart.

Hans Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons