Annons
Insändare

Fel av Birgersson!

I sin ledare (den 6 augusti), skriver Petter Birgersson om en folkomröstning angående en ringväg i Trelleborg. Birgersson har missuppfattat, medvetet eller omedvetet, vad saken gäller.
Publicerad 29 augusti 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rubins förslag om att stänga hamnen är helt befängt! menar skribenten.
Rubins förslag om att stänga hamnen är helt befängt! menar skribenten.Foto: Tomas Nyberg

Folkomröstningen handlar inte om en ringväg, den handlar om en västlig eller östlig infart till hamnen, inget annat. Låt oss nu för sista gången påpeka att en ringväg är vi som är engagerade, och en stor majoritet av trelleborgarna intresserade av. En lämplig dragning av denna är att den går ner vid City gross till Östra korset.

Birgersson tar upp en del frågor som folkomröstningen inte handlar om. Vinner en östlig hamninfart så finns det redan förslag. Vinner en västlig infart får man göra det bästa av den befintliga infarten. Kanske till och med gräva ner den. Anser man att det inte går att bygga Sjöstaden med en västlig infart, och med den fordonstrafik som är där (lika många fordon som man vill flytta till de boende på öster), kan man kanske bygga fängelset där i stället? Då används ingen åkermark till det!

Annons

Rubins förslag om att stänga hamnen är helt befängt! Stänga hamnen, som ska vara så oerhört viktig för Trelleborg, som arbetsplats och för alla ”många tusen” som är indirekt involverade i den? Trelleborgs hamn är ett riksintresse, vilket påtalats oräkneliga gånger av hamnflyttarna. Trelleborgs politiker kan och får inte stänga hamnen!

En del politiker lever i den villfarelsen att länsstyrelse och Trafikverk ska ändra sig. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljön och vill inte se en längre körsträcka till och från hamnen. Trafikverket vill inte ha lastbilstrafiken flyttad till väg 108 så att en ny ”dödens väg” skapas! En större ökning av trafiken till hamnen är inte trolig, särskilt med tanke på tunneln under Fehmarn Bält som ska vara klar om nio till tio år. Den kan bli ett stort hot mot Trelleborgs hamn! Kanske tar tunneln över fordonstrafiken, som Öresundsbron gjorde med tågtrafiken via vår hamn.

Förutom den försämrade miljön är vi oroliga för Trelleborgs ekonomi. Kostnaderna för hamninfarten har skenat iväg. Fastigheter har hittills lösts in för mer än 40 miljoner kronor och fler återstår att lösa in. Det har tillkommit över 100 miljoner kronor som politikerna inte räknade med under de första åtta till nio åren av planerna för en östlig hamninfart. Dessa kostnader dök plötsligt bara upp!

Projektet med östlig hamninfart riskerar att dra med sig mycket stora kostnader för Trelleborgs skattebetalare. Resurserna för alla kommunala verksamheter räcker inte till! Det måste bli ett slut på pengaslöseriet! Vi är medvetna om att ett bakslag i en folkomröstning kan bli negativ för vår sak, men vi är beredda att ta den möjlighet en folkomröstning ger. Frågan debatteras numera på ett helt annat sätt bland trelleborgarna när kommunens verkliga kostnader för projektet börjar bli allmänt kända.

Bjaerne Persson

Svar direkt: Om jag förstår saken rätt föreslår Bjaerne Persson en folkomröstning där alternativ ett är ringväg utan trafik till hamnen och med hamninfart från väster och vidare österut genom södra Trelleborg, och alternativ två är ringväg med hamntrafik och östlig hamninfart.

Därefter har Bjaerne Persson en mängd alternativ och reservationer. Mitt tvivel på att en folkomröstning ger ett tydligt svar på trafikinfrastrukturen kring hamnen och Trelleborg kvarstår, men absolut om det kommer till två klara alternativ kan en sådan ha sina poänger.

Möjligen skulle seriösa opinionsundersökningar vara en möjlig väg framåt för att få en bild av vad folkmajoriteten lutar åt.

Petter Birgersson

politisk redaktör

Annons
Annons
Annons
Annons