Annons
Insändare

”Exploateringen av jordbruksmarken kanske gjordes lite för lättvindigt”

Tack Bosse för ditt inlägg (den 26 april) om jättefängelset.
Publicerad 8 maj 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med stor sannolikhet byggs fängelset på en marknivå som ligger i höjd med växthusens nockhöjd, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.
Med stor sannolikhet byggs fängelset på en marknivå som ligger i höjd med växthusens nockhöjd, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.

Fängelsefritt Trelleborg menar att beslut om exploatering av jordbruksmarken måste följa Miljöbalken. Denna medger att jordbruksmark får bebyggas om det inte finns alternativa lokaliseringar. Ett jättefängelse som upptar lika stor yta som Skegrie by bör inte förläggas på den bästa jordbruksmarken om det finns andra platser. I ett regionalt perspektiv återfinns flera alternativ som tillgodoser Kriminalvårdens behov och jordbruksmarken kan bevaras.

Hur viktiga vissa frågor är i samhällsdebatten skiftar över tid. För inte så länge sedan var det ovanligt med diskussioner om försvarspolitik. Backar vi bandet ytterligare några år var det få som debatterade migrationspolitik. Att det offentliga samtalet alltmer handlar om jordbruksmarken ter sig naturligt efter de katastrofer vi bevittnat – torkan 2018, översvämningar i Europa, coronapandemins synliggörande av brister i den svenska lagerhållningen och livsmedelsförsörjningen vid global kris och nu krig som förstör livsmedelsproduktionen i Ukraina.

Annons

Antingen låtsas vi som att inget av detta har hänt och fortsätter som vanligt. Eller så tar vi intryck och planerar vårt samhälle med den kunskap vi nu har. Samhällen som har förmåga att anpassa sig till nya omständigheter brukar bli mer framgångsrika. Att exploatera jordbruksmark kanske gjordes lite för lättvindigt förr – nu behöver vi alla fundera på hur vi bäst agerar för att lyckas anpassa oss efter de förändringar som sker.

Bland annat därför har vi överklagat beslutet i kommunfullmäktige och därmed har detta inte vunnit laga kraft ännu. Över 550 trelleborgare har gjort detsamma. Nu väntar en process där kommunens arbete ska granskas rättsligt.

Måhända att vi kan uppfattas som tjatiga, men vårt engagemang beror på frågans magnitud.

Fängelset är ett av de största inriktningsbesluten under lång tid. Antingen väljer vi ett Trelleborg som blir inlåst bakom sex meter höga murar, som håller fast oss i en bild av att vi inte kan bättre eller så öppnar vi upp för att ta hand om den potential som finns i vår kommun.

Frågan är också märkligt hanterad av kommunledningen. Inför valet 2018 var det inget parti som drev linjen att ett fängelse skulle byggas i Trelleborg. Ledningen har därefter arbetat hårt för att få bort frågan inför valet 2022, och därigenom beröva oss väljare möjligheten att få lägga våra röster utifrån fängelsets vara eller icke-vara.

”Fängelset är ett av de största inriktningsbesluten under lång tid.”
Fängelsefritt Trelleborg

Trelleborgs varumärke påverkas negativt. Det är så pass illa att även Kriminalvården vet hur dåligt det är att ge anstalter namn efter den ort som de byggs i. Därför föreslås inte ett namn som ”Trelleborgsfängelset”. Hur kommer det sig att ingen vill att anstalten ska heta samma sak som vår kommun, om det inte finns negativ påverkan på varumärket?

Intagna på svenska fängelser vittnar om hur enkelt det är att beställa in droger och mobiltelefoner utifrån, genom att deras ”kollegor” smugglar in dessa utifrån. Då ökar otryggheten runt fängelserna och påverkar hur människor rör sig i närområdet. Barnkonsekvensanalysen visar att kommunens bild att ingen vistas i området är felaktig – barn och vuxna använder området som rekreation, något som helt riskerar att upphöra när otryggheten där ökar.

Kommunledningen målar upp bilden att jättefängelset ska ligga gömt bakom tomatodlingen. Inget kunde vara mer felaktigt. Med stor sannolikhet byggs fängelset på en marknivå som ligger i höjd med växthusens nockhöjd. Det gör att anstalten blir ett landmärke som syns flera kilometer i alla riktningar.

Mot denna sammantagna bild är det inte möjligt för oss att sluta diskutera och ställa krav på politikerna förrän dess att sista kortet är lagt – och där är vi inte än.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Anna Gunnesson Björk, Magnus Andersson, Stefan Lindgren och Cecilia Andersson, för Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons