Annons
Insändare

Ett demokratiskt beslut från 2016 är inte längre relevant

Kommunen blandar två olika begrepp i debatten om den östra hamninfarten: evakuering och angrepp/infart.
Trelleborg • Publicerad 23 juni 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Snart ska folket rösta om östlig eller västlig hamninfart.
Snart ska folket rösta om östlig eller västlig hamninfart.Foto: Tomas Nyberg

Ett demokratiskt beslut från 2016 är inte längre relevant eftersom förutsättningarna har i grunden förändrats.

Jag anser att:

Annons

1. Evakueringsvägen skall ligga i anslutning till Sjöstaden som skall befolkas av 4000 familjer. Det skall genomföras enligt Trafikverkets utredning 2019 med samexistens med trafikflödet och anslutning till motorväg.

2. Angrepps/framtida hamninfart är en direkt farlig lösning på hamnens problem.

Alla stora svenska hamnar skall skärpa sina säkerhetsrutiner och hur skall någon säkerhet uppnås genom att flytta delar av verksamheten ut från hamnområdet? Hamnen bör utvidgas i omedelbar anslutning till sin nuvarande yta, exempelvis vid Nyhemsparken där fastigheter redan inlösts.

Hamnen bör kunna effektivisera logistiken inom ett avgränsat hamnområde.

Uppställda fordon vid ett perifert ”truck-center” kan ha stöldbegärligt gods, narkotika, vapen, djur eller farligt gods, vilket kan påverka området negativt.

G.G.

Annons
Annons
Annons
Annons