Insändare

Ensidig satsning på ett ämne förminskar de andra

Trelleborg – en kommun att räkna med. Men vart tog kreativiteten vägen?
Publicerad 7 maj 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad man glömmer är att matematiken ingår i alla ämnen och det som eleverna oftast har svårast med är att applicera sina matematikkunskaper i praktiken, menar skribenten.
Vad man glömmer är att matematiken ingår i alla ämnen och det som eleverna oftast har svårast med är att applicera sina matematikkunskaper i praktiken, menar skribenten.Foto: Henrik Montgomery/TT

Att vara kreativ är en del av den mänskliga naturen. Kreativitet handlar om ett överlevnadsverktyg som evolutionen har försett oss med. Att känna lust och glädje bidrar till att öka kreativiteten.

Jag arbetar som lärare i grundskolan och har genom åren sett hur man från både Skolverket och kommunens sida ökat både undervisningstiden och ett antal sex- till sjusiffriga belopp skattekronor till förmån för att öka måluppfyllelsen i matematik.

Om man tittar på tillgänglig statistik hos Skolverket så kan man se att läsåret 2015/16 så hade vi 2 778 elever i Sverige som inte klarade kunskapskraven i matematik för åk9.

Läsåret 2018/19 har vi 4 724 st elever som inte klarar kunskapskraven. En ökning med cirka 70 procent!

Liknande jämförelse med svenska 2015/16 var 913 elever som inte klarade kunskapskraven.

2018/19 svenska var 1 059 elever som inte klarade kunskapskraven. En ökning med cirka 15 procent.

Nu har Skolverket ökat undervisningstiden i matematik med 330 timmar vilket motsvarar all undervisningstid i till exempel slöjd. Bild och musik har 230 timmar totalt och man har minskat elevens val med 205 timmar, en halvering.

Kommunen satsar nu ytterligare miljoner genom att anställa ytterligare (man har haft Ma-utvecklare innan som genomfört genomlysning av ma-undervisningen i hela kommunen) en stab av Ma–utvecklare.

Om jag går till läkaren och får en medicin som inte fungerar så får jag antagligen prova ett annat läkemedel.

Skolverket och kommunen kör samma medicin fast i större dos och tror att det ska läka trots att siffrorna talar sitt tydliga språk.

Vad man glömmer är att matematiken ingår i alla ämnen och det som eleverna oftast har svårast med är att applicera sina matematikkunskaper i praktiken. Begrepp som area, omkrets och enkel mätning med mera som används i praktiskt-estetiska ämnen har många svårt med, trots att man suttit och räknat med dessa begrepp i många år i matematikboken.

Jag menar att Skolverket och kommunerna måste satsa på helheten och visa att de praktiskt-estetiska ämnena är minst lika viktiga som de teoretiska. De tränar kreativiteten och förståelsen för sammanhang som är så viktig för den personliga utvecklingen och självkänslan. Att ensidigt bara satsa på ett ämne är att förminska de andra ämnenas betydelse.

Variation i skolan!