Annons
Insändare

”Engelska skolan ska avlasta den kommunala skolan”

Svar till Peter Svensson (den 2 maj).
Publicerad 5 maj 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Visst hade några extra miljoner varit välkommet till bildningsnämnden men det hade inte löst platsbristen de kommande åren. Utan då hade kommunen fått hyra paviljonger som på längre sikt blir dyrare, skriver Mathias Andersson (SD).
Visst hade några extra miljoner varit välkommet till bildningsnämnden men det hade inte löst platsbristen de kommande åren. Utan då hade kommunen fått hyra paviljonger som på längre sikt blir dyrare, skriver Mathias Andersson (SD).

Vi måste nog reda upp vem som har vilka ansvarsområden inom vårt parti.

Sist jag kollade så satt inte vårt oppositionsråd i bildningsnämnden. Utan där sitter jag och företräder SD som 2:e vice ordförande, så jag kommer ge vår syn på skolfrågan.

Annons

Trelleborgs kommun är en kommun i stor tillväxt med flertalet större stadsutvecklingsprojekt, som även omfattar framtida behov av grundskolor. Sedan läsåret 2013/2014 har antalet elever ökat med cirka 650 elever. De ökade barnantalen har medfört att de kommunala grundskolorna i tätorten i dag är i princip fullbelagda.

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn mellan 6-15 år kommer öka med 377 till år 2025 och ytterligare 1 020 barn till 2035. Den tillväxten sker framför allt i tätorten. Så behovet av grundskoleplatser är stort, det kommer även behövas bygga kommunala skolor framåt.

Det har även visat sig varit svårt att hitta lämpliga placeringar för en kommunal grundskola i de centrala delarna där behovet är som störst. Just i det sammanhanget har Internationella Engelska skolan en klar fördel eftersom Internationella Engelska skolan i större utsträckning bedöms kunna locka till sig elever från ett större upptagningsområde.

Vilket i sin tur bedöms kunna avlasta behovet av skolplatser i tätorten.

Skolplatserna på Internationella Engelska skolan behövs för att möta ett ökande antal barn i grundskoleåldern. Fördelen med Internationella Engelska skolan här är att de lockar elever från ett större upptagningsområde jämfört med en ny kommunal grundskola.

Så ja vi Sverigedemokrater är positiva till etableringen av Internationella Engelska skolan.

Visst hade några extra miljoner varit välkommet till bildningsnämnden men det hade inte löst platsbristen de kommande åren. Utan då hade kommunen fått hyra paviljonger som på längre sikt blir dyrare.

Förvaltningen har även höjt skolpengen med 5 procent för våra elever, vilket vi ska vara stolta över. Speciellt i dessa tider. Det är inte många kommuner som lyckats med det även om covid-pandemin inte slagit till mot vårt land.

Mathias Andersson

gruppledare Sverigedemokraterna Trelleborg

2:e vice ordförande bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons