Annons
Insändare

Engelska skolan inte enbart för trelleborgsbarn

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun vill locka till sig Internationella Engelska Skolan (IES) genom att subventionera lokalhyran med 4 miljoner om året.
Publicerad 24 december 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barn från Trelleborg har inte särskild förtur till Engelska skolan som snart ska etablera sig i kommunen, konstaterar insändarskribenten.Foto: JESSICA GOW / TT

Ett klipp tycker några, som ser detta som ett prestigeföretag eftersom undervisningen delvis sker på engelska.

Ett klipp för vem, behöver man fråga. IES är ett börsnoterat företag och har som främsta syfte att generera vinst åt aktieägarna (Rörelseresultatet förra året uppgick till 209 Mkr). Om det inte sker måste man lägga ner. Trelleborgs kommun är definitivt inte aktieägare i IES. Däremot den som får betala kalaset.

Annons

Det sker normalt genom att kommunen betalar en skolpeng för varje elev. Givet sitt lönsamhetskrav anser IES att kommunens skolpeng är för liten och kräver därför ett extra tillskott. Därmed skulle engelska skolan gynnas i förhållande till alla övriga skolor i kommunen. Och kommunen har en skyldighet att behandla alla lika.

Att IES anser skolpengen för låg är en signal om att skolorna i Trelleborg är underfinansierade. Att de inte har den standard som IES erbjuder vad gäller lokaler och undervisningsresurser. Är det på det sättet borde lösningen vara att kommunen höjer sin skolpeng och låter det gälla såväl privata som allmänna skolor. Att skolorna får kosta vad de kostar. Men som bekant finns det ett allmänt sparbeting för Trelleborgs skolor. Inte undra på att privata skolor har lyst med sin frånvaro.

IES är inte en skola för just barn från Trelleborg. I konceptet ligger att antagningarna av elever sker enligt ett kösystem, som står öppet för alla barn i Sverige. För att komma ifråga måste man stå längst fram i kön och det innebär som regel att föräldrarna anmäler sina barn till kön flera år i förväg. Innan de kommit upp i skolåldern. Troligen öppnar man även en förskola och då har man i praktiken fyllt skolan för tio år framåt. Endast ett fåtal platser finns för att fylla vakanser. Mer än 190 000 barn står just nu i kö för att börja i IES.

Dessutom är IES populärt även på orter där man inte är etablerad, varför en stor del av barnen i kön kommer från andra kommuner. Då har trelleborgsbarnen ingen förtur utan får som nu hänvisas till kommunens skolor.

Internationella Engelska skolan finns inte i Malmö eller Vellinge där intresset för skolan säkert är ännu större än i Trelleborg. 38 procent av eleverna i de 30 nuvarande skolorna har utländsk härkomst och det vittnar om att invandrade familjer ser IES som ett bra tvåspråkigt alternativ för deras barn. En uppfattning som säkert också delas av svenska familjer med ambitioner att ge sina barn en bra start i ett allt mer globaliserat samhälle.

Det generella stöd Trelleborg tänker utge för denna etablering kommer att möjliggöra för barn från andra kommuner att gå i skola här. Som IES antagningssystem ser ut kommer bara en mindre del av eleverna här att vara lokalt rekryterade.

Magnus Nordangård

Svartesjö

Annons
Annons
Annons
Annons