Annons
Insändare

En ringväg behövs för barnens hälsa

Trelleborg har i dag enligt min mening två stora infartsvägar, som var och en är en miljökatastrof och medför luftförorening för invånarna i Trelleborg.
Publicerad 23 januari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten menar att en ringväg skulle innebära bättre utemiljö för barnen på några av kommunens förskolor.
Skribenten menar att en ringväg skulle innebära bättre utemiljö för barnen på några av kommunens förskolor.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Varje infartsväg förser Trelleborgs invånare under årets alla dagar med en inandningsluft som kraftigt ökar risken att drabbas av lungcancer, kol, hjärt- och kärlsjukdomar samt demens (allt detta är vetenskapligt bevisat).

1. Västliga infarten till och från färjorna.

Annons

Det är nog fler än jag som oroas över den mängd lastbilar och andra bilar som i många, många år åkt med färjorna och passerat vår stad Trelleborg till och från kontinenten. Framförallt är där 725 000 diesellastbilar ( Trelleborgs hamns hemsida för 2018) som förser nationen Sverige med livsviktiga varor till exempel livsmedel (kyl och frys) samt allt annat som Sverige behöver för att fungera. Om vi då ska uppehålla oss lite vid de lastbilar som transporterar (livsmedel), så finns det kylaggregat (som drivs av diesel) på varje lastbil. Dessa aggregat är igång dygnet runt för att hålla temperaturen på rätt nivå. Det innebär att, när en sådan lastbil ankommer till hamnen i Trelleborg så fortsätter den att spy ut avgaspartiklar även när den står stilla, tills den kör ombord på färjan. Väntetiden i hamnen kan givetvis variera från fall till fall, men totalt på ett år är det säkert många tusentals timmar som dessa dieselaggregat spyr ut sina farliga avgaser upp mot centrum i Trelleborg.

Vi skall absolut inte glömma att i alla lastbilar, som står och väntar i hamnen innan ombordkörning kan ske använder ett dieselaggregat för att värma sin arbetsplats (hytten) vid kall väderlek. När lastbilarna sen skall köra ombord /iland så bildas det köer nere vid hamnen. Då fortsätter avgaspartiklar att skickas rakt upp mot Trelleborg. Till dessa lastbilar skall vi lägga 386 000 personbilar (Trelleborgs hamns hemsida 2018).

Trelleborgs hamn trafikeras i dag av 13 färjor som tillsammans ankommer/avgår 30 gånger per dygn. Alla sunt tänkande trelleborgare inser givetvis att alla dessa lastbilar/personbilar skall köra runt Trelleborg via en ringväg (syd sydvästliga vindar skickas då avgaserna upp norr om tätbebyggt område) ner på östlig nerfart till färjorna för att minska avgaspartiklarnas påverkan på stora delar av Trelleborg.

Vi skall inte glömma all lokaltrafik som använder västra infarten för att köra ut mot östra delarna av Trelleborg. Det är säkert 10 000-tals bilar per år.

2. Hedvägen från rondellen vid Coop till östra delen av Trelleborg.

Antalet bilar är cirka 14 000 per dygn. Den syd sydvästliga vinden förser alla invånare norr om Hedvägen med dessa livsfarliga avgaspartiklar. Om jag i dag var föräldrar till barn som är på Ajgeldingerska förskolan på Fredsgatan eller Prästkragens förskola på Hedvägen, skulle jag vara djupt oroad för mitt barns hälsa. Dessa förskolor ligger direkt norr om Hedvägen. Dagligen andas dessa barn in avgaser från bilarna. Vi kan köra vidare österut mot Liljeborgsskolan, här är lite större barn men absolut lika viktiga att skydda från dessa partiklar. Barn som vistas i avgasmiljöer har stor risk att utveckla astma (enligt TV-4:as nyhetsprogram den 15 januari).

Därför skall ringväg byggas med östlig nerfart så fort som möjligt för att få bort genomfartstrafiken och lastbilar från de inre delarna av Trelleborg. och trygga våra barns hälsa. Med ovan skrivna rader som visar vilka luftföroreningar vi har i Trelleborg, vill jag hylla alla politiker i Trelleborg som jobbar vidare med ringväg och östlig nerfart trots Trafikverkets nonchalans i en för oss trelleborgare så viktig angelägenhet.

LBP

Annons
Annons
Annons
Annons