Annons
Insändare

En ogenomtänkt och orealistisk idé

Trafikverket ser kort- och långfristig inget behov att ändra E6 i Trelleborg. Situationen fungerar enligt deras sätt att se på det. Men bara om de stänger ett öga – minst.
Publicerad 17 augusti 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vid västra infarten till Trelleborg finns inget bullerskydd, konstaterar skribenten. Bilden är från väg E65 i Skurups kommun.
Vid västra infarten till Trelleborg finns inget bullerskydd, konstaterar skribenten. Bilden är från väg E65 i Skurups kommun.Foto: Gert Ljungkvist

Att man inte kan sälja nyproducerade bostäder bredvid nåt som liknar en högtrafikerad motorväg är en självklarhet. Tydligen bryr de sig inte om att Trelleborg behöver attrahera hit folk som ger skatteinkomster till kommunen – det är ju ett av skälen till att bygga Sjöstaden.

Samtidigt vet ingen hur framtiden blir och vilken havsnivå vi ska levas med. Allt vi vet är att nåt är på gång, så mycket är klart. Enligt aktuella scenarier är den befintliga västlig infarten till Trelleborg hotad av framtida högvatten liksom stora delar av västra Trelleborg. Kanske tror Trafikverket att det långfristigt inte blir några lastbilar alls mot väster från Trelleborgs hamn men glömde att dela sin strategi med kommunen. Kanske håller Trafikverket på att gå under i den massa andra problem och frågor som de ansvarar för till exempel klimatförändringen och dess påverkan på infrastrukturen. Då fick de gärna förklara sin situation, så att alla visste att vi behöver bygga själv.

Annons

Jag instämmer i det andra konstaterat tidigare – idén om en massiv väg västerifrån in till hamnen är ogenomtänkt och orealistisk. Många studier och erfarenheter visar på konsekvenserna av högtrafikerade gator för omliggande stadsdelar och kvarter. Inte bara in Sverige i stort utan även här. Det samma gäller snacket om att övergångsställen är meningslösa, då dessa blir stresspunkter utan att skapa koppling mellan sidorna – hellre fastställs en typ av gettoisering. Det gällde redan för 15 år sen när jag forskade om detta och inget har förändrats sedan dess, det har bara blivit mer trafik...

I dagsläget ser det ut att krävas att Folkhälsomyndigheten och miljödomstolar fastställer ett körförbud för lastbilar på E6 genom Trelleborg för att motivera en konstruktiv lösning på problemet. Och om svensk domstol inte vågar fatta ett sådant beslut, så finns det europeiska. Kanske kan ett sådant beslut tvinga Trelleborg kommun att dirigera om trafik till färjorna och staden. Så får Trelleborg kommun därefter ta det med Trafikverket genom förvaltningsrätten.

Inte bara bedrägeriet om avgaser från alla möjliga premiumbilar är olöst, även massor av lastbilar kör med reducerad eller helt avstängt avgasrensning för att inte behöva tanka adblue. Och som andra insändarskribenter tydliggjorde redan: vi i Trelleborg är tvungna att andas in det varje dag! Om mätstationerna placerades där Travemündeallén mynnar ut i E6, eller vid korsningen E6/Västra Ringvägen, där lastbilarna, husbilar och all pendlartrafik gassar på för att komma iväg, så skulle resultat bli skrämmande och tvinga fram ändringar.

Tänk om nån samlade in och värderade de senaste 40 årens hälsodata från alla som bodde och bor vid västliga infarten – det skulle troligen räcker till en Lex Maria-artad anmälan – för ingen gjorde något åt problemet på riktigt. Vid västliga infarten finns heller inget ordentligt bullerskydd, vad spelar då avgasfrågan för roll, om inget gjorts mot detta under alla år?

Vid västliga infarten finns heller inget ordentligt bullerskydd efter alla dessa år, det hade varit lätt att åtgärda, däremot är avgasfrågan mer komplicerad. Kanske kunde man bygga om västliga infarten till en halvt nedgrävd tunnel för att skydda Trelleborgs västliga delar. Samtidigt kunde man överbygga skyddsdamm/tunneln så att det inte blir en barriär mellan Sjöstaden och Trelleborg.

Genom fynd av fornlämningar blir sådana projekt försenade och dyra, detta måste räknas in – kolla hur Lund nästen blev tokiga över sin spårvägsbygge av just denna anledning. Kanske skulle vi alla handla mindre på nätet för att minska paketmängden och med det lastbilsmängden. Och kanske kan någon flytta mätstationen så att Folkhälsomyndigheten och miljödomstolarna får något att bygga sin bedömning på.

Jakob Dittmar

Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons