Annons
Insändare

En idyll värd att bevara?

Kommentar till LBP (den 13 februari).
Publicerad 22 februari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Signaturen Piraten svarar på ett inlägg från LBP som bland annat handlar om en östlig hamninfart.
Signaturen Piraten svarar på ett inlägg från LBP som bland annat handlar om en östlig hamninfart.Foto: Mårten Svemark

Bäste LBP. I mitt förra inlägg kommenterade jag dina uppfattningar om problemen med luftföroreningar kopplade till hamnens verksamhet . Dieseldrift av kylaggregat, kupévärmare och så vidare. Med ett ”truckcenter” norr om väg 9, flyttar man den delen av problemet dit.

Ponera att du har rätt (och SMHI har fel) med hur vindarna oftast blåser i Trelleborg . Då kan du, om du slår ett öga på kartmaterialet i detaljplanen för östra hamninfarten, räkna ut vart vindarna för luftföroreningarna. Angående de luftföroreningar som är direkt kopplade till hamnen, förändras inget. Hamnen kommer fortfarande att ligga i de centrala delarna av Trelleborg.

Annons

Gällande att fördela trafiken i Trelleborg på ett vettigt sätt, har jag inget att erinra. Detta borde vara löst för länge sedan. De som bor längs västra infarten och gnäller över trafiken, borde flytta in och bo några dagar på Hedvägen. Västra infarten är åtminstone byggd och planerad för att klara en del trafik. Det är inte Hedvägen.

Jag vill nu upprepa vad jag skrivit i insändare tidigare. I underlaget till Regeringens klimatpolitiska handlingsprogram (framtaget av Naturvårdsverket) säger man att, om lite drygt tio år ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med värde från 2010.

Detta tänker mans ska uppnås bland annat genom en ökad transport av gods via järnväg och sjöfart. Trafikverket har i en rapport kommit fram till samma sak. Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken på våra vägar minska.

Man säger vidare att framtida infrastruktursatsningar inte ska göras utifrån prognos om ökad vägtrafik, utan utifrån klimatpolitiska mål. De klimatpolitiska målen bygger på internationella överenskommelser samt den klimatlag som antogs i Sveriges riksdag 2017.

I planeringen kring hamn, hamninfart och ringväg, ser jag inte att man tar höjd för detta.

Man har dessutom, så här långt vad jag vet, inte lyckats presentera någon trovärdig finansiering av projekten. Så var förnuftet som du tycker ska segra finns, vet jag inte.

Men de som bor på öster tycker nog att det är bra att du konstaterat att det finns en ”idyll” där. Kanske är den också värd att bevara?

Piraten

Annons
Annons
Annons
Annons