Annons
Insändare

Efter vilka ekonomiska teorier arbetar berörda beslutsfattare?

Öppet brev till berörda politiker!
Publicerad 14 november 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten uppmanar beslutsfattarna att googla på värdighetsgarantin för äldrevården i Trelleborgs kommun.

Hur många av beslutsfattarna i Trelleborg känner överhuvudtaget till att det finns en värdighetsgaranti inom äldrevården?

Värdighetsgarantin baseras på Socialstyrelsens riktlinjer, i sin tur baserade på Socialtjänstlagen som i sin tur garanterar bland annat den enskildes rätt till vård och omsorg.

Annons

Jag påstår att värdighetsgarantin på väsentliga punkter inte längre tillämpas. Undrar när, var och av vem beslut fattats att garantin inte längre skall gälla? På vilka grunder fattades det beslutet?

Nuvarande virrvarr är inte värdigt varken mot vårdtagare eller personal som sliter för att allt skall fungera så bra som möjligt för vårdtagaren. Kan tänka mig att personalen får ta emot mycket kritik av missnöjda vårdtagare.

Ett gott råd till berörda:

Googla på värdighetsgarantin för äldrevården i Trelleborgs kommun. Läs och fundera över beslut som har fattats. Minns att det är stort att kunna erkänna sina fel och brister.

Av diverse uttalanden i denna tidning har framgått att anledningen till förändringarna/försämringarna i hemtjänsten beror på ”nödvändiga” besparingar. Omfattande förändringar har gjorts, absolut inte till gagn för vårdtagarna och helt i strid med värdighetsgarantin som bland annat anger att man lovar informera vårdtagaren om personalförändringar. Hur skall detta kunna ske när man inte ens som arbetsgivare vet vilken personal som planeras komma till vem?

För den enskilda medborgaren är det svårt att förstå att stora penningsummor, miljoner kronor, finns tillgängliga i kommunen för att bekosta bland annat konsulter som skall motivera att en ny väg till Trelleborgs hamn skall komma från öster trots att Trafikverket menar att vägen skall utgå från befintlig väg. Här finns en angelägen besparingspotential!

En stilla undran. Efter vilka ekonomiska teorier arbetar berörda beslutsfattare? Såvitt jag vet finns det ingen ekonomisk teori som handlar om maktfullkomlighet. Detta kapitel försöker man uppenbarligen skriva i Trelleborgs kommun!

Det är hög tid att våra folkvalda beslutsfattare slutar leka med kommuninnevånarnas skattemedel. Det är riktiga pengar inte monopolpengar.

Gäst hos verkligheten

Annons
Annons
Annons
Annons