Annons
Insändare

Diskriminering av boende vid Nyvångsvägen

Insändare • Publicerad 23 juni 2005

Ett planprogram för Skanörs vångar har behandlats av kommunstyrelsen i Vellinge. Trots att jag personligen skrivit till Stadsbyggnadskontoret den 13 september 2004 och påtalat fel i det underlag beträffande Skanörs vångar (som jag strax innan lyckats få del av) som tillställts de fyra arkitektkontor som utvalts att göra planförslag har det nu presenterade planprogrammet behäftats med ännu fler fel. Slutsatserna som sedan dragits har därför resulterat i att de boende på norra halvan av "Nya Haga" (bebyggt 1965-1968) blivit kraftigt diskriminerade. Detta för att få plats med så många bostäder som möjligt på Skanörs vångar och ändå ge byggherrarna möjlighet att erbjuda de nya invånarna en attraktiv miljö skyddad av grönstråk från trafiken på Nyvångsvägen. Det talas om att bygga 400-450 bostäder på området.

De boende längs den del av Nyvångsvägen som ursprungligen byggdes som matargata för norra delen av "Nya Haga" drabbas av ännu mer trafikstörningar om man inte också ser till att de också får ett grönstråk som skydd. När Göran Holm pratade om visioner på Bäckagården i Skanör den 2 juni undvek han i sitt anförande att nämna Skanörs vångar. Jag frågade honom om trafikplaneringen för Nyvångsvägen och trafiksäkerheten för barnen som måste passera Nyvångsvägen för att komma till Skanörs skola eller cykla till centrum. Han svarade bara med hur bra det skulle bli för dem som kommer att flytta in på Skanörs vångar men visade inte någon som helst hänsyn till barnen som bor eller kommer att bo på norra delen av "Nya Haga". Cyniskt nog räknar han tydligen med att det är föräldrarnas eget fel om de bor kvar och riskerar sina barns liv. Göran Holm vågar inte kräva av byggherrarna på Skanörs vångar att de skall bidraga till en ny bättre Nyvångsväg exempelvis på järnvägsbanken (billigaste alternativet) och bättre trafiksäkerhet.

Annons

I planprogrammet "Skanör 6:85 med flera – Skanörs vångar" anges på sidan nio (under "Trafik") felaktigt att nuvarande Nyvångsväg är en huvudväg. Som sådan skall den kompletteras med en tillfartsväg till Skanörs skola. När jag och de övriga boende längs Nyvångsvägen för drygt 30 år sedan reagerade mot då planerad trafik på Nyvångsvägen blev det vissa förbättringar och det sades att den inte skulle få bli någon genomfartsväg samt att man vid den framtida planeringen av Skanörs vångar så skulle en ny Nyvångsväg byggas även norr om "Nya Haga", liksom det redan då gjordes för "Gamla Haga".

Nästa allvarliga fel i planprogrammet står på sidan 13 under "Buller". Där står att "Tillåten hastighet på omgivande vägar är 70 km/tim, men bör sänkas till 50 km/timme…". Tillåten hastighet på Nyvångsvägen har aldrig varit högre än 50 km/timme, som redan det är för hög hastighet med tanke på dagens trafik. Trots att ett gupp ordnats intill korsningen med Stortrappsvägen har det blivit omfattande genomfartstrafik och såväl de många varu- som personbilarna överskrider ofta den tillåtna hastigheten. En del varubilar kör så fort över guppet att intilliggande hus skakar. På sommaren kör dessutom många badgäster denna väg för att bada vid Skanörs hamn. Trafiken är alltså redan i dag alltför stor för denna del av Nyvångsvägen. Som ovan nämnts har kommunen inte tänkt att bullret skall drabba boende på Skanörs vångar men till dem som bor på "Nya Haga" tar kommunen ingen hänsyn..

Under "Miljökonsekvensbeskrivningen" på samma sida står i andra stycket att "Kommunen bedömer att utbyggnaden av Skanörs vångar innanför befintliga huvudvägar (obs befintlig Nyvångsväg är ingen huvudväg, min anmärkning) och i anslutning till befintlig bebyggelse inte kommer att innebär betydande påverkan i lagens mening." Om detta skulle vara riktigt är Miljölagen synnerligen bristfällig. Nämnas kan att den § i Miljölagen som kommunen och Boverket hänvisat till i ett anat fall är helt värdelös.

Alla på norra halvan av "Nya Haga" bör ställa upp och protestera vid programsamrådet tisdagen den 28 juni kl. 18.30 i idrottshallen, Skanörs skola.

Kjell Oscarsson Boende vid Nyvångsvägen, Skanör
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons