Annons
Insändare

Detta gör en politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Trelleborg

Hans Emanuelsson ställer i en insändare (den 9 mars) frågor om vad en politisk sekreterare gör.
Publicerad 11 april 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lennart Höckert (S) svarar på en tidigare insändare och förklarar vad en politisk sekreterare gör.
Lennart Höckert (S) svarar på en tidigare insändare och förklarar vad en politisk sekreterare gör.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Bakgrunden för en tjänst som politisk sekreterare beskrivs i kommunallagen kap 4 paragraf 33 så här: ”Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.” Och som ett svar på frågor om vad en politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Trelleborg gör så ser arbetsbeskrivningen ut så här:

”Den politiska sekreteraren arbetar nära oppositionsråd och gruppledare med planering och intern kommunikation. Därutöver bistå övriga av partiet valda förtroendevalda politiker i nämnder, bolag, stiftelser med flera institutioner i det dagliga politiska arbetet. Ge stöd och underlag till förtroendevalda i nämnder och bolag och samverka med tjänstemän och andra aktörer.

Annons

Omvärldsbevakning i frågor som rör för partiet och Trelleborg aktuella frågeställningar på såväl lokal och central nivå som på en global nivå. Detta kan innebära närvaro på seminarium, föreläsningar, mässor, utställningar eller andra arenor där information kan inhämtas eller förmedlas. Strategiska och analytiska bedömningar av informationsflödet samt förmedling internt till partiets förtroendevalda.

Press- och mediakontakter för besvarande av frågor eller hänvisningar till aktuell förtroendevald. Stöd till förtroendevalda i kontakt med press/media i form av coachning och framtagande av underlag. Författar och/eller redigerar pressmeddelande, insändare och debattartiklar.

Beredning internt för partiet inför möten avseende beslutsunderlag, skriftliga reservationer, protokollsanteckningar, initiativärenden, motioner med mera.

Kommunikation internt samt externt i förekommande media. Inkluderande som exempel en hemsida, Facebook och/eller Instagram men inte exkluderande till någon form av mediekanal som kan förekomma. Kommunikationen internt riktar sig främst till partiet lokalt med förtroendevalda men även regionalt och centralt. Kommunikationen externt riktar sig primärt till väljarbasen i kommunen men berör även opinionen i stort i regionen eller centralt med möjlighet för påverkan i främst frågor som rör Trelleborg men även frågor av global karaktär som främjar ett större slutmål. I kommunikation förekommer också uppgifter som rör design och grafisk produktion i framtagande av kampanjmaterial eller annat material som används i partiarbetet.

Den politiska sekreteraren är även behjälplig som länk mellan kommunalledningsförvaltningen och de för partiet förtroendevalda som behöver hjälp eller stöd."

Vill du veta mer så hör gärna av dig.

Lennart Höckert (S), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons