Annons
Insändare

Det har inte varit någon hemlighet att husbilsparkering kommer att finnas

Svar till Boende i Böste (digitalt den 4 juli).
Publicerad 10 juli 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ansvariga politiker svarar på ett tidigare inlägg om husbilsparkeringen i Böste.
Ansvariga politiker svarar på ett tidigare inlägg om husbilsparkeringen i Böste.

Tack för era frågor och synpunkter.

Vi delar inte er uppfattning att det aldrig kommunicerats och att man aldrig fått svar på sina frågor. För cirka två månader sedan gjorde vi tillsammans med Böste byalag en byavandring där mycket diskuterades, husbilar var en sådan punkt. Det som då efterfrågades var en tydligare skyltning så att mängden husbilar kunde regleras bättre. Då parkeringsplatsen får kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen kommer det i framtiden vara möjligt för kommunen att med exempelvis skyltning begränsa sådant som campingbilar.

Annons

P-platserna är nu reglerade, 40 platser blev 27 då hänsyn tagits till områdets unika karaktär. Av dessa har husbilar tilldelats 10. Parkeringen övervakas regelbundet. Förvaltningen undersöker också möjligheten att placera en bajamaja i anslutning till parkeringen. Det har inte varit någon hemlighet att husbilsparkering kommer att finnas. Det beskrivs i detaljplanen att parkering kommer att finnas för besökare såväl som pendlare, här tar vi oss friheten att anta att besökare också kan komma i husbil. Under arbetet med detaljplanen så har det varit samråd där politiker, tjänstepersoner och byalag deltog.

”För cirka två månader sedan gjorde vi tillsammans med Böste byalag en byavandring där mycket diskuterades, husbilar var en sådan punkt.”
Per Jönsson (M) och Fredrik Schlyter (M)

Böstes unika karaktär regleras och tillvaratas genom områdesbestämmelserna i detaljplanen, där finns tydliga krav på bland annat taklutning, takmaterial samt hur husen skall placeras med mera. Självklart kan varken ni eller vi veta med säkerhet hur utfallet av ovan nämnda åtgärder kommer att fungera i praktiken. Detta kommer att utvärderas utifrån kriterierna i detaljplanen efter sommaren.

Avslutningsvis vill vi önska er en trevlig sommar.

Per Jönsson (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Fredrik Schlyter (M), ordförande tekniska servicenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons