Annons
Insändare

Det är nog nu – återställ eller avgå!

Undertecknade, boende i/omkring Beddingestrand, utgör en brokig samling av politiska åsikter men vi är alla överens om en sak: Det obehärskade tillstånd som råder i Trelleborg måste få ett slut.
Publicerad 31 mars 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skattekronor ska i första hand gå till skola, vård, omsorg, kultur och fritid, vilket vi tror att samtliga fullmäktigepartier har inskrivet i sina program, menar de 15 skribenterna i sitt inlägg.
Skattekronor ska i första hand gå till skola, vård, omsorg, kultur och fritid, vilket vi tror att samtliga fullmäktigepartier har inskrivet i sina program, menar de 15 skribenterna i sitt inlägg.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Demokrati är i sig aldrig fulländat utan måste ständigt jobbas på, vilket nu klart men oönskat framgått i vår lilla kommun. Fyra partier, var för sig med mandat utsedda av väljarna har resulterat i nuvarande styre. Väljarna har dock aldrig röstat på den rådande sammansvärjningen med siktet till synes inställt på att maximalt råna skattebetalarna.

Tillsammans har de fyra kommunalråden utarbetat en listig plan – ingen demokrati och med så begränsad insyn som möjligt för oppositionen. Egen full kontroll i alla styrelser och nämnder och några politiska sekreterare för C och V är det inte tal om. Det är väl ändå att skadeskjuta demokratin! Att som brukligt sända ut handlingar till samtliga inför nämndsmöten, kommer inte på fråga – 'för det kan och har vi bestämt' – citat demokratirådet Silfverstolpe. Liberal, numera SD-kramare. Ja, för annars hade han väl inte nått köttgrytan. Vad hände med liberala honnörsord som frihet, rättvisa, humanism? Men, money talks. På skattebetalarnas bekostnad.

Annons

KD/SD är väl i Smygehamn med omnejd samma sak? Hedersmannen Alf Svensson, med mångårigt sommarboende i Smygehamn, torde rysa ända in i märgen medan partiets kioskägarpar tillåts att ohämmat sko sig. På skattebetalarnas bekostnad.

Moderaternas Ann Kajson Carlqvist misslyckades gruvligt med att höja sitt arvode till 125 000 kr/månad (då hade hon blivit Sveriges näst högst betalda kommunalråd) men med stor ekonomisk utdelning till sina medlöpare i nämnder och styrelser. Hon har därtill värvat en yngling utan livserfarenhet men med SD-sympatier som överbetald (51 000 kr/månad) politisk sekreterare. På skattebetalarnas bekostnad.

SD låter marionetterna dansa så länge de följer Mathias taktpinne. Trots att man är det största partiet av de fyra vägrar man ta det ytterst formella ansvaret. Det tar gärna andra, mot ersättning. På skattebetalarnas bekostnad.

Så fungerar dessa partiers uppfattning om demokrati. Den allmänna opinionen avfärdas som mindre vetande, ett 'gatans parlament' enligt Jan Isaksson (M). Arrogans och girighet tycks vara ledstjärnor. Man kan ju även fundera över lama och senfärdiga försök till opposition av S och VS. Arvodesrelaterat? På skattebetalarnas bekostnad.

Allt detta mot en bakgrund av att kommunen riskerar ett underskott på 70 mkr i år, och dubbelt så mycket 2024. Skulderna ökar och med dem räntekostnaderna.

”Man kan ju även fundera över lama och senfärdiga försök till opposition av S och VS. Arvodesrelaterat? På skattebetalarnas bekostnad.”
15 boende i/omkring Beddingestrand

Kan styret nu konkret redogöra för alla storvulna planer? Kuststad, ringväg med hamninfart med mera? Kan man försvara det förhastade rivningsraseriet på Östra stranden? Skattemiljoner förslösade och med många människors lidande som resultat. – Hur i all världen har ni tänkt? – Myndigheterna har upprepat sagt nej till den planerade hamninfarten medan styret envisas med ja, ja och åter ja, i stället för att överväga omtag och analys av ekonomiska konsekvenser.

Hur ska man hantera nuvarande och kommande budgetunderskott? Skattekronor ska i första hand gå till skola, vård, omsorg, kultur och fritid, vilket vi tror att samtliga fullmäktigepartier har inskrivet i sina program. Men realpolitik tycks inte finnas på dagordningen, i stället har det halvår som förflutit efter valet överskuggats av girighet.

För kommunens hälsa och välstånd måste styrets obehärskade härjningar nu få ett omedelbart stopp. Vi uppmanar genom detta upprop till att sluta upp bakom den växande opinionen och kräva att styret omedelbart återställer till den politiska organisation och de ekonomiska förutsättningar som gällde före valet, eller avgår.

Rose-Marie och Richard Jacobsson

Katarina Söderlund

Annons

Annika Kellgren

Anneli Sandgren Hansson

Kristina Aretjäll

Tommy Lindstedt

Maria och Per Olsson

Christine Jonsson

Tommy Hansson

Karin och Rune Roth

Pia och Carlos Dahlbom Rebelo

Annons
Annons
Annons
Annons