Annons
Insändare

Det är mängden lastbilar som är problemet

I den ständigt pågående diskussionen om östlig eller västlig sträckning av anslutning till nya hamnen, avslöjas ganska enkelt egenintressen från båda lägren.
Publicerad 19 december 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oavsett östlig eller västlig hamninfart är det stora problemet mängden lastbilar som är problemet, menar insändarskribenten.
Oavsett östlig eller västlig hamninfart är det stora problemet mängden lastbilar som är problemet, menar insändarskribenten.Foto: Tomas Nyberg

Bor man på väster ser man äntligen en chans att bli av med lastbilstrafiken och boende på öster vill inte ha den i sin del av stan.

Men problemet är så mycket större än så.

Annons

Det är mängden lastbilar som är problemet. Ingen skulle gnälla för några lastbilar om dagen. Lastbilarna försvinner inte oavsett var man väljer att lägga anslutningen till hamnen. De förväntas till och med bli fler. Det är dessutom en förutsättning för att hamnen inte ska visa röda siffror. Att dessa karavaner av rullande företagslager inte är hållbart, vare sig miljömässigt eller samhällsekonomiskt, är inte svårt att förstå. Men i debatten flyttar man hej vilt lite godtyckligt på ett miljöproblem till öster eller väster. Och mitt i detta kan ingen säga att man inte hört talas om de diskussioner som förs om klimatet och de förutsättningar och utmaningar vi ställs inför.

På FN:s klimatmöte i Madrid COP 25, manade nyligen FN:s generalsekreterare Guterres på medlemsländerna att öka sina ansträngningar att förhindra klimatförändringar.

Sveriges riksdag beslöt 2017 att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sveriges klimatmål till 2030, 2040 och 2045. Man antog även en klimatlag och införde ett klimatpolitisk råd.

Naturvårdsverket har tagit fram en handlingsplan för hur man ska nå de olika klimatmålen. Man säger där bland annat att: Växthusgasutsläppen från Sveriges inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till 2030, baserat på 2010 års siffror. Transportsystemet behöver ställas om och bli mer transport- och energieffektivt.

Godstransporter i landet kan effektiviseras genom en större andel av godset transporteras på järnväg och med sjöfart, samtidigt som förutsättningar för intermodala transportlösningar förbättras.

Det klimatpolitiska rådet säger i sin årsrapport för 2019 att utvecklingen mot klimatmålen går för långsamt. Minskningstakten av Sveriges utsläpp av växthusgaser har bromsat in. Trafikverket har i en rapport gjort samma bedömningar som Naturvårdsverket, bland annat gällande hur godstransporter inom landet bör se ut framöver.

Klimatfrågan löses inte lokalt, eller nationellt. Det är ett globalt problem. Men att Trelleborgs politiker inte lägger örat mot rälsen och lyssnar av vad som är i antågande i klimatfrågan är anmärkningsvärt. Att i detta läge satsa på att gynna ett sätt att transportera gods på som med all tydlighet är förlegad är mer än anmärkningsvärt och kan knappast kallas för en hållbar lösning.

Noteras att lösningen har sågats av Trafikverket och Länsstyrelsen. Kanske finns en framtidsinsikt med i bedömningen från dessa myndigheter.

Piraten

Annons
Annons
Annons
Annons