Annons
Insändare

De kommunala bolagen behövs när kommunens investeringar ökar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) redovisade sin analys 2024 om kommunernas ekonomiska situation och utmaningar.
Publicerad 13 juni 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sveriges kommuner och regioner slår i en analys fast att det ekonomiska resultatet inte räcker till för alla kommuner att finansiera investeringar, skriver Tommy Bengtsson.
Sveriges kommuner och regioner slår i en analys fast att det ekonomiska resultatet inte räcker till för alla kommuner att finansiera investeringar, skriver Tommy Bengtsson.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I kalkylen slog man fast att det ekonomiska resultatet inte räcker till för alla kommuner att finansiera investeringar. Det gäller att planera om kommunen måste låna till alla investeringar.

Analysen visade också att det kommer att krävas omflyttningar av resurser, eftersom antalet invånare som är 80+ kommer att öka markant.

Annons

Trelleborgs kommuns underskott 2023 var 41,2 mkr och enligt kommunens budget kommer underskottet för 2024 att vara över 126 mkr. Enligt uppgift skall kommunen låna upp miljardbelopp till investeringar av ringväg och sjöstad under de närmaste åren, en följd av att verksamheten inte ger överskott.

En upplåning utan någon egen självfinansiering känns oansvarigt mot kommande generationer. Enligt Finansinspektionens anvisningar så erfordras en egen insats vid förvärv av bostad. De kommunal bolagen i vår kommun har förutsättningar för att fortsätta att leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomisk överskott. Därför är det viktigt att kontakten mellan kommunen (ägaren) och de kommunal bolagen är god. Det medverkar till att bolagen fungerar på ett bra sätt och får en stärkt ekonomi.

Välfungerande kommunala bolag är viktiga för vår kommun eftersom det finns ett svårt ekonomiskt läge inför framtiden. För att utveckla de kommunala bolagen i vår kommun ytterligare så har frågan om externa ledamöter åter skjutits framåt i tiden. Externa ledamöter finns endast i ett av de kommunala bolagen nämligen Trelleborgs hamn och det är också viktigt att dessa granskas och frågan om förnyelse är alltid aktuell.

Det finns inga krav på att styrelseledamöter i kommunal bolag skall bo i kommunen i motsats till övrig kommunal verksamhet. Således kan de som styr tillsätta en styrelseledamot som inte har någon som helst förankring i kommunen. När man driver verksamheten i ett bolag, är man till exempel som styrelseledamot tvingad enligt lag att ”verka för bolagets bästa” och det finns en lagstadgad lojalitetsplikt mot bolaget som kan göra vederbörande personligt ansvarig. Det finns inte heller något meddelarskyddet ifall du vill berätta något för massmedia. Då kan man hamna i domstol. Detta är tillåtet om man sitter i en nämnd.

Våra kommunala bolag behöver denna kompetens eftersom det finns problematiska oklarheter kring de dubbla stolar som ofta uppstår när kommunpolitikerna sitter i styrelsen för kommunal bolag.

Skall de se till bolagets bästa?

Kommunens bästa – eller skattebetalarnas?

Eller skall de företräda sitt parti?

Svaren kan skilja mellan olika politiker.

”Således kan de som styr tillsätta en styrelseledamot som inte har någon som helst förankring i kommunen.”
Tommy Bengtsson, Beddingestrand i juni 2024

Som medborgare i vår kommun kan vi konstatera att våra kommunala bolag har sin roll när kommunens egna verksamhet har större nettokostnader än skatteintäkter inklusive statsbidrag med mera. Utvecklingen de senaste åren 2021, 2022 och 2023 visar att kostnadssidan ökat procentuellt mer än intäkterna.

Annons

Ägarna (kommunen) har gett de kommunal bolagen ägardirektiv för verksamheten som följs upp med ägardialoger med de olika kommunala bolagen. Detta arbetssätt kan vara tillräckligt för en överblick/inflytande och kontroll av verksamheten samt medverka till minskad administrationen.

De kommunala bolagen har sin roll i vår kommun och våra ledande politiker samt kommunstyrelsen skulle således kunna begränsa sitt arbete med de kommunala bolagen.

Detta skulle innebära att man överlämnar det operativa styrelsearbetet till styrelser som i större utsträckning bör bemannas med kompetens samt lyfter in en omvärldsanalys samt utifrånperspektiv i de kommunala bolagsstyrelserna.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand i juni 2024

Annons
Annons
Annons
Annons