Insändare

Dags att uppfylla alla politiska löften

Insändare Artikeln publicerades
Skribenterna tycker att beslutet kring den palliativa vården förhalats för länge.
Foto: Erik Mårtensson / TT
Skribenterna tycker att beslutet kring den palliativa vården förhalats för länge.

Det känns som om vi åter igen blivit svikna angående öppnandet av de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg.

Den 18 augusti 2018 var alla partier i Region Skåne eniga om att snarast öppna dessa vårdplatser i Trelleborg. Detta fanns också med i vallöftena. Vi och politikerna vet att behovet är stort, därför blir vi extra besvikna på alla fördröjningar, som att beslut om en utredning för förutsättningar för att upphandla de specificerade palliativa vården i Trelleborg och Malmö togs först i maj.

Nu skall utredningen gå vidare till primärvårdsnämnden eftersom de ansvarar för den vårdformen i Region Skåne. Därefter skall ärendet upp i hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta visar att beslutsvägarna är mycket långa och tidskrävande, därför borde detta beslut ha tagits direkt efter valet. Varför har utredaren fått ett halvt år på sig för att komma fram till redan kända behov och krav?

Farhågorna om att upphandlingen blir svår är väl inte annorlunda än andra upphandlingar. Det känns som utredningen endast tagit upp negativa aspekter exempelvis personalflykt från andra enheter, kompetensflykt med mera. Genom att vilja genomföra marknadsundersökning om lämpliga anbudsgivare fördröjs besluten ytterligare. En fråga vi ställer oss är varför man inte tagit del av kompetensen och erfarenheten som finns i övriga landet till exempel Stockholm (som har en väl och sedan länge utbyggd verksamhet).

Nu är det väl äntligen dags att uppfylla alla politiska löften och starta arbetet med öppnandet av de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg! Detta spektakel om att öppna vårdplatserna har pågått sedan december 2015!

Inga-Lill och Gunilla