Insändare

Byggbranschen är ineffektiv

Insändare Artikeln publicerades
Byggbranschen är ineffektiv och när ett badrum byggs i vårt land skall det till fem olika hantverkare, konstaterar skribenten.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Byggbranschen är ineffektiv och när ett badrum byggs i vårt land skall det till fem olika hantverkare, konstaterar skribenten.

Att påtala branschers bristande produktutveckling är sällan särskilt populärt.

Enligt rapporten ”Bättre konkurrens i bostadsbyggande” från Konkurrensverket 2018 som visar produktutveckling i olika branscher kan konstateras att byggindustrin har i särklass lägst produktutveckling.

Den bild som redovisas i Konkurrensverkets rapport stämmer med andra analyser. Svensk konkurrensutsatt tillverkningsindustri har en mycket hög produktivitetsutveckling, medan byggindustrin har en utveckling som är noll eller nära noll. Noterbart är också att handeln som också är en inhemsk bransch, likväl haft ett förändringstryck med en relativt hög årlig produktivitetsutveckling.

Omvandling för att mäta produktionsutvecklingen till BNP från produktionssidan och dividera det med antalet arbetande timmar per sektor skulle ge samma analys som är redovisad i Konkurrensverkets rapport. Tillverkningsindustrin, liksom den finansiella sektorn och handeln visar på hög utveckling samtidigt som byggverksamheten faktiskt visar en negativ bild.

I boken om ”Den ineffektiva byggbranschen” visas ett räkneexempel för att illustrera skillnaderna. Om 100 personer för 20 år sedan byggde 100 lastbilar skulle samma 100 personer i dag bygga 187 lastbilar – allt annat lika. Om 100 personer byggde 100 lägenheter för 20 år sedan skulle samma 100 personer i dag bygga 85 lägenheter, allt annat lika. Det finns ytterligare sätt att mätta och det är att jämföra hur enhetsarbetskostnaden förändrats – det vill säga hur producerad enhet rört sig under tiden.

Enligt SCB:s statistikbas med index från 1999 så har arbetskostnaderna per producerad enhet rört sig över tid. I industrin generellt har enhetsarbetskostnaderna per producerad enhet i stort sett hållit sig konstanta, medan de i byggbranschen har ökat med runt 80 procent, medan arbetskostnaden för att producera en lastbil är i stort sett detsamma. En sökning på ”bristande konkurrens bygg ” ger 160 000 träffar på Google och det finns dessutom ett antal artiklar som behandlar den bristande konkurrenssituationen i byggbranschen.

Konsultbolaget Mc Kinsey och Co har i tre rapporter åren 1995, 2005 och 2012 bekräftat denna utveckling. I deras senaste rapport jämförs den årliga produktionstillväxten mellan 1993 och 2010. Tillverkningsindustrin toppar på 5,7 procent i årlig genomsnittlig produktivitetsökning. Byggindustrin ligger som sämsta bransch på 0,1 procent – sämre än offentlig sektor med produktivitetsökning på 0,3 procent. En annan Mc Kinsey och Co-rapport från 2017 visar problematiken med en låg tillväxt inom byggsektorn. Det känns som ett nybygge i dag ser ut och byggs på samma sätt som det gjordes för 20 år sedan.

Jämför man kvalitetsutvecklingen och kraven på dagens lastbilar, personbilar, cyklar med för 20 år sedan och de skulle ha samma kvalitet som då så skulle de knappast få dessa produkter sålda. Byggbranschen är ineffektiv och när ett badrum byggs i vårt land skall det till fem olika hantverkare – träarbetare, elektriker, kakelsättare, VVS-montör och målare. Om det är renovering så behövs i regel också snickare eller sanerare om den är miljöfarlig. Projektörer, platsledning samt besiktningsmän. Det kan vara tvåsiffriga överlämningar som behövs av de olika hantverkarna under byggnationen. Varför är det otänkbart med ett yrke som badrumsspecialist?

Andra branscher har förändrat sig och om man går 20 år tillbaka i tiden så kom ett förändringstryck mot de traditionella flygbolagen med en annan verksamhetsstruktur och prissättning. I dag kan priserna vara helt annorlunda och flygresorna har inte blivit sämre. Ett annat exempel är våra livsmedelskedjor som domineras av fyra aktörer i branschen. Dessa har en produktivitetsutveckling som är mer än tre gånger så hög som i byggbranschen. En handfull tillverkare av lastbilar täcker större delen av världen. Men likväl finns tillräcklig konkurrens för att både upprätthålla produktivitetsutvecklingen och hos kunderna uppleva konkurrensen. Tommy Bengtsson

Beddingestrand i januari 2020