Annons
Insändare

Bostadsfrågan och obalansen i upplåtelseformer – en valfråga

Bostaden är central för varje människas liv. Förutom att det behövs fler bostäder är det viktigt att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla.
Publicerad 5 april 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Boverket har analyserat hyresbostadsmarknaden och föreslår att skattefria underhållsfonder för hyresbostäder införs som ger möjligheter till avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll, skriver Karin Bengtsson.Foto: Tomas Nyberg

Det finnas stora utmaningar och många har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Bakgrunden är inte minst att inkomstskillnaderna och bostadspriserna har ökat de senaste tjugo åren. Allt färre hushåll har råd att investera i en ägd bostad, samtidigt som det tar tid att spara ihop till kontantinsatsen. I vårt grannland Norge finns ett bosparande för ungdomar till och med det året man fyller 33 år. Man får spara maximalt 25 000 om året med ett skatteavdrag med 5 000 och det maximala samlade beloppet som får vara innestående på kontot är 200 000 kronor.

Denna möjlighet borde också finnas för våra unga så att de i framtiden har ett sparande som ger dem möjligheter till bolån på reglerade banker med lägre ränta än osäkra blancolån med hög ränta.

Annons

Klyftorna mellan villaägarna, bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna kvarstår och måste förr eller senare kom upp på den politiska dagordningen. Vårt samhälle ger i dag mångmiljardstöd till dem som bor med äganderätt och bostadsrätt i form av ränteavdrag samt ROT-avdrag som sänker skatten. Det är en märklig situation där staten valt att gynna de hushåll som äger sitt boende och samtidigt missgynna dem som hyr sin bostad.

”Det är en märklig situation där staten valt att gynna de hushåll som äger sitt boende och samtidigt missgynna dem som hyr sin bostad.”
Karin Bengtsson

Varför kan inte ROT-stödet utvidgas till att även omfatta hyresbostäder så skulle hyresgästen få en bättre ekonomi.

I dagens situation så inser säkert de flesta att det är nödvändigt att renovera ett hus efter ett antal år. Miljonprogrammets hyreshus är numera över 50 år och de byggdes för att användas av flera generationer.

Dessa hus liksom andra hus blir med tiden slitna och måste renoveras med jämna mellanrum. Uteblir renoveringen är risken att det i längden kommer att kosta ännu mer och vid utebliven åtgärd så lämnar man över till nästa generation.

Renovering av husen är dyrt, men ett befintligt hus måste man alltid ta hand om och att avstå renovering är inte ett alternativ för långsiktiga fastighetsägare.

Utebliven renovering innebär nedslitna bostadsområden, vilket i stor utsträckning medför hyresgäster med låga inkomster som endast kan klara en låg hyra. Det ger en ökad segregation i samhället och detta visar hur viktig det är att husen renoveras i takt med att de åldras.

För hyresvärden så finns inga andra inkomster än hyrorna och dess medel måste användas till att betala renoveringarna. Bostadsföretagen gör säkert allt de kan för att pressa priserna när renoveringsarbeten skall upphandlas. Bostadsmarknaden domineras av de tre största byggentreprenörerna som behåller sina marknadsandelar och här finns en bristande konkurrens som visar att det behövs fler aktörer på marknaden.

Boverket har analyserat hyresbostadsmarknaden och föreslår att skattefria underhållsfonder för hyresbostäder införs som ger möjligheter till avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll. Detta skulle skapa ett stort mervärde för hyresgäster och bostadsföretag. För den kommunala allmännyttan skulle priserna kunna pressas ytterligare om man inte behöver tillämpa regelverket i lagen om offentlig upphandling. Om människor känner sig trygga i sina hem så blir också samhället tryggare och man får bättre och nöjdare boende som också är positivt för fastighetsägaren.

Valåret 2022 kan ju medföra att fler politiker vågar tänka mer självständigt.

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons