Annons
Insändare

Bostadsbrist i två av tre kommuner

Det råder bostadsbrist i över 200 kommuner, enligt Boverkets bostadsenkät.
Publicerad 21 augusti 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det råder bostadsbrist i två av tre kommuner.
Det råder bostadsbrist i två av tre kommuner.Foto: Andreas Blomlöf

Boverket pekar också på en ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år och här har framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov.

Samtidigt finns en stor och växande grupp av människor som på grund av låga inkomster stängs ute från både den hyrda och ägda bostadsmarknaden.

Annons

I den politiska debatten har ofta bostadsfrågorna kommit i skymundan, men få har nog missat att regeringskrisen orsakades av en bostadspolitisk utredning om fri hyressättning vid nyproduktion.

Bostadsmarknadens parter består av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta och dessa parter menade tillsammans att det finns problem i nuvarande förhandlingssystem och att det behöver utvecklas och förbättras. De konstaterade att förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion innebär en stor bostadspolitisk förändring och det kommer knappast att ha någon större effekt på bostadsbyggandet. Kraftigt ökade byggpriser under flera år har lett till att hyrorna i dagens nyproduktion är höga och det finns knappast någon betalningsvilja för ännu högre hyror.

Byggmaterialkostnaderna steg också mer än inflationen mellan maj 2020 och maj 2021 och den uppgick till 6,5 procent. Det innebär att det blir högre produktionskostnader för bostäder.

I tillväxtorter måste den som önskar en hyresrätt köa orimligt länge. Kötiden kan i vissa fall uppgå till närmare tio år. Detta innebär också att svarthandeln med hyreskontrakt ökar. Enligt polisen så har handeln med svartkontrakt varit upphov till en ökad kriminalitet som innebär en farlig utveckling.

Branschen har också börjat kraftsamla för att få ett grepp om problemen med fusk och kriminalitet och under förra året bildades därför byggmarknadskommissionen som samlar tillsammans både byggföretag, fackliga organisationer och bostadsbranschen. Deras uppdrag är att kartlägga och analysera kriminalitet inom byggsektorn och föreslå åtgärder som kommer till rätta med problemen.

Ordförande i gruppen är Stefan Attefall, tidigare bostads- och civilminister, som menar att fusket på byggmarknaden påverkar oss alla. Många anställda lever under eländiga sociala villkor när deras utsatta position utnyttjas. De företag i byggbranschen som följer regler tappar i konkurrensförmåga när andra inte gör rätt för sig och möjligheterna att finansiera den gemensamma välfärden påverkas naturligtvis också.

För att utjämna klyftorna mellan villaägarna, bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen, så måste denna fråga liksom övriga frågor som berör bostadsmarknaden komma upp på den politiska dagordningen.

Boverket har analyserat hyresbostadsmarknaden och föreslår att skattefria underhållsfonder för hyresbostäder införs som ger möjligheter till avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll som skulle skapa ett stort mervärde för hyresgäster och bostadsföretag. Det innebär att man inte behöver skjuta framtida kostnader för underhåll till kommande generationer av hyresgäster.

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons