Insändare

Blev det fel redan vid upphandlingen?

Insändare ,
Skribenten har funderat mycket kring upphandlingen av färdtjänsten.
Foto: Mattias Mattisson
Skribenten har funderat mycket kring upphandlingen av färdtjänsten.

Jag har läst och sett mycket kring upphandlingen av färdtjänsten.

Jag har även läst och hört mycket om Taxi Trelleborg som har skrivit och överklagat upphandlingen. Jag har även läst att de förlorade alla fall som de anmält till rätten. Det ger mig en känsla av att upphandlingen blev korrupt och även att Vellinge Taxi, som vann, inte uppfyller alla krav. Då tänkte jag att rätten har rätt och Trelleborgs kommun inte har gjort något fel. Taxi Trelleborg måste vara dåliga förlorare.

Sen så kommer det fram att Vellinge Taxi har debiterat kommunen flera gånger om genom att ta betalt fem gånger för samma resa. Oj tänkte jag nu är det kört.

Sedan visar SVT:s granskning att detta har Vellinge Taxi även gjort i sin hemkommun.

Efter detta så läser jag att kommunerna gör en deal med Vellinge Taxi som får betala tillbaka en liten del men enligt granskningen så var det långt ifrån den summa som de debiterat för mycket.

Trots detta så får Vellinge Taxi förtroendet att behålla avtalet.

Här började jag känna att någonting är fel. Felet begicks kanske redan vid upphandlingen?

Jag börjar läsa och ta fram mer fakta, det vill säga granska lite. Får fram att man tidigare avbrutit upphandlingsprocessen efter att Taxi Trelleborg lämnat in lägsta pris och därmed vunnit upphandlingen. Läser sedan att de förlorar den i poängsättningen.

Sen kommer det klagomål i tidningen där dementa blir släppta på fel adress. Färdtjänstkunder missas. Skolbarn blir sena, bortglömda och vid ett tillfälle intvingad i taxibilen.

Fortfarande får Vellinge Taxi köra vidare och kommunen gör ingenting.

Då tänkte jag någonting måste ha gått fel till. Kanske redan vid upphandlingen?

Jag kollar upp avtalet och ser vilka krav som Taxi Trelleborg anmält att Vellinge Taxi inte uppfyller. Det var många, men ett borde räcka. Fordonen får inte vara äldre än fem år. Jag ser att många Vellinge taxis bilar som kör i Trelleborg är mycket äldre än fem år. Fortfarande gör inte kommunen någonting åt detta.

Får fram att Taxi Trelleborg har påtalat detta till kommunen i över två år. Ändå gör kommunen ingenting. Då tänker jag igen det måste vara något fel redan vid upphandlingen.

Sen så läser jag en bok som heter Maktmissbruk och lögner i demokratins namn som är skriven av Bertil Larsson som var kommunstyrelsens vice ordförande. Intressant - där står det om taxiupphandlingen och mycket därtill.

Jag blir mer intresserad och vill granska ännu mer. Nu känner jag att någonting är fel och säker på att det blev det redan från början av upphandlingen.

Jag läser i boken att det var ett lunchmöte den 15 december 2016 mellan Bertil Larsson (SÖS) vice ordförande, Torbjörn Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande Lennart Höckert (S).

Detta möte hölls kort efter att upphandlingen, som Taxi Trelleborg vann men som stoppades, och strax innan det meddelades att Vellinge Taxi vunnit.

Enligt boken säger Lennart Höckert att ”Taxi Trelleborg borde vara oroliga inför denna upphandling. Det finns inga seriösa taxibolag men Vellinge taxi är seriösa eftersom deras ordförande är med i Svenska taxialliansen.”

Här fick jag in den sista pusselbiten som saknades.

Visst måste det vara något fel redan från början vid upphandlingen? Därav agerar man inte från kommunens sida trots alla misstag, fel och krav som inte uppfylls. Eftersom felet, korruptionen, begicks redan vid upphandlingen.

Det som är mest oroväckande är att Taxi Trelleborg förlorar alla överklaganden i rätten. Trots att bevis om att kraven inte uppfylls finns.

Är rätten okunnig eller finns det korruption även där?

I tingsrätten sitter det politiker fick jag reda på.

Att korruption och fusk råder mot Taxi Trelleborg råder ingen tvekan om, anser jag.

Jag personligen tycker det är helt vansinnigt att korruption finns i vår kommun.

Jag vill ha svar men framför allt att man agerande mot denna fruktansvärda korruption. Jag vill att kommunen granskar detta på allvar och utan att dölja något eller kommer med bortförklaringar. Vill ha en riktig granskning och ett allvarligt agerande från de ansvariga i kommunen.

Therese Magnusson