Insändare

Banverket och kommunen döljer fakta om Pågatågen

Insändare • Publicerad 11 oktober 2006

Banverkets presentationi Parken av alternativen för Pågatåg visade sig dölja flera negativa aspekter för alternativet Sandmöllan. Mötets moderator försökte upprepade gånger få svar från Trelleborgs kommunledning utan resultat. Moderaternas Lars Christensson upprepade bara samma fras att de väntade på en järnvägsutredning.

Kommundirektören Rutger Persson som deltagit i flera samrådsmöten med Banverket valde att inte svara. Egil Ahl var inte närvarande men har tidigare angett att Banverket förordar Sandmöllan. I samrådsprotokoll från 25 januari 2005 svarar Banverket på liknande förfrågan att – "Förslaget kommer ursprungligen från Trelleborgs kommun."

Sandmöllan framstår som det sämsta jämfört Centralstationen enligt Banverkets egen förstudie:

Centralstationen servar 100 procent fler arbetsplatser än Sandmöllan inom 700 meters avstånd.

Centralstationen servar 25 procent fler bostäder än Sandmöllan.

Sandmöllan skapar ny barriär och klyver Trelleborg i en nordvästra respektive nordöstra halva. Havrejordsvägen och Ishallsvägen blir avstängd vid järnvägen.

Sandmöllan skapar nytt inomhusbuller som överstiger gränsvärdena för 540 fastigheter enligt Banverkets förstudie. Deras presentation på informationsmötet framställde bullret i bättre dager genom att bara ange nivåer för uteplatser och efter att bullerskärmar monterats. Ingen hänsyn till överskridet buller på husens balkonger.

Alternativet med Centralstationen ger däremot nytt bullerskydd för de ca 1000 fastigheter som redan i dag har för höga bullervärden på uteplatserna.

Dubbelspåret längs bangården österut beräknas bli dyrare än nytt spår med station vid Sandmöllan därför att Banverket underlåter att räkna med broar för kommande ringväg. Är det meningen att kommunen skall stå för kostnadsfördyringen med broar för såväl ringväg som Havrejords- och Ishallsvägen?

Parkeringsplatser går inte att anlägga vid Hedvägen i tillräcklig omfattning (endast 100) på grund av det trånga läget.

Intrånget på fastigheterna söder om Ishallsvägen beräknas i förstudien till fem meter jämfört med en meter som sades på mötet.

Säkerheten anges som likställd trots att alternativet med Sandmöllan innebär att snabbtåg med max hastighet på 160 km/tim skall färdas mitt emellan bostadsområden och Söderslättshallen med Vångavallen utan hänsyn risken för korsande barn.

Ofördelaktig beräkning av dubbelspåret från bangården som beräknas i innekurva närmre fastigheter än om det anlades i yttersvängen. Banverket hade inget svar på varför de inte räknat med att tågen kan växlas mellan olika spår på bangården.

Centalstationen har redan en kulturskatt i form av byggnad som kan bevaras för sin rätta användning. Banverkets representant erkände motvilligt att det går att använda den historiska tåghallen med glastak istället för nybyggnad.

Centralstationen ligger närmare stadskärnan med butiker och annan service. Om kommunikationerna flyttas längre norrut kommer centrum att förlora en betydande del av sitt naturliga flöde av människor. Minskat kundunderlag leder till mera ödsligt centrum. Ett heltäckande nav för samtliga kommunikationer tåg, buss och färjor inser även amatörer är den bästa lösningen.

Banverket kunde inte presentera ett enda sakligt argument för att flytta tågen till Sandmöllan vilket gör att frågan kvarstår. Vilka dunkla skäl har Kommunledningen resp. Banverket för att vilja flytta centrum till Sandmöllan?

Bertil Larsson

Folkpartiet Liberalerna i Trelleborg samt

styrelseledamot i Trelleborgs kommuns utvecklingsbolag

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.