Annons
Insändare

”Bakåtsträvare och gnällspikar har ingen plats i vår kommun”

”De e bra nock… Vi ska inte bli fler här i kommunen…!” är ett citat från känd politiker i Trelleborg för cirka fem år sen.
Publicerad 6 februari 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla vill ha längre fängelsestraff men bara de inte förvaras på min bakgård, konstaterar Mårten Bönnemark, som är positiv till en etablering i Trelleborgs kommun.
Alla vill ha längre fängelsestraff men bara de inte förvaras på min bakgård, konstaterar Mårten Bönnemark, som är positiv till en etablering i Trelleborgs kommun.Foto: Johan Valkonen

Jag funderade mycket över det och invände att vi till slut blir en ”sovstad” till Malmö och där har Trelleborg i dag delvis hamnat. Butiksdöd och brist på lokala jobb. Vi måste numera resa för att hitta jobb och handla.

Några säger att ”det är väl bara att ta hit nya företag”. Nä, det låter sig sällan göras och risken med företag är att de ofta försvinner efter några år.

Annons

Möjligheten är att locka hit myndigheter, institutioner och specifika utbildningar som behövs i landet. Vi måste säga ja när möjligheter ges. Det är oftast en hållbar lösning över tid. Fängelset kommer sannolikt ge 400+50 arbetstillfällen. Alla vill ha längre fängelsestraff men bara de inte förvaras på min bakgård.

Försvaret är nu på väg att stärkas. Där kan kanske Trelleborg vara med avseende utbildning med mera. Speciella andra utbildningar med högskolestatus som filialer till våra universitet.

Var ska det ligga? Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder. I Sverige finns 100 000-tals hektar mark som ligger i ”träda”, alltså inte används. All mark i vår kommun är inte fullgod klass 10-klassad. Vi har plats även för annat än jordbruk. Sverige har ofta en överproduktion av basvaror och livsmedel.

Utveckla utbildningsskolor för hantverksyrken så vi kan avfolka gatan och sätt våra pojkar i yrkesutbildning. Hantverksyrket är i dag mycket välavlönat och spännande med många inslag av modern teknik. Det saknas folk inom många områden. Vi importerar hantverkare samtidigt går alltför många på gatan och uppbär statliga och kommunala bidrag som försörjning.

På tal om bidrag och kanske arvoden. Både styrande och oppositionen har ansvar och borde ha funderat på hur höjningarna av deras arvoden skulle uppfattas, framför allt värdet av dessa och vilka konsekvenser det skulle få.

Befattningar av detta slag kan inte jämställas med dem som finns inom företagen. Det handlar om politiska befattningar. Om man jämför så skulle alla behöva lämna in sina CV:n för granskning. Det är skillnad det!

Att en del av befolkningen reagerar är i sig sunt och bra men då de demokratiska partierna bjöd in till samtal valde gatans parlament att inte vilja träffa dem som kunde ställas till svars. Varför?

”Vi har plats även för annat än jordbruk.”
Mårten Bönnemark

Handlar arvodeshöjningar på något sätt om politik? Nä, brist på förståelse och personlig vinning ser det ut som. Vi efterlyser ofta en så kallad konsekvensanalys av de beslut som skall fattas. Var tog det vägen i sammanhanget?

Trelleborg måste se framåt och göra bättre, se på alla möjligheter som finns inom kommunen och den stora kompetens som behövs för att driva allt framåt.

Utbyggnaden är ett måste av fängelse, ny infartsväg, få in skattebetalare som skall bo i havsnära lägen, skapa en ledarstil som kan driva och leda Trelleborg framåt. Bakåtsträvare och gnällspikar har ingen plats i vår kommun.

Annons

Har jag nu provocerat er så tror jag att vi tillsammans kan skapa små eller större underverk i vår trevliga och havsnära kommun.

Vi skall även ta hand om utsatta grodor och diverse trädalléer!

Denna insändare är inte sanktionerad av Moderaterna i Trelleborg som jag tidigare haft förtroendeuppdrag för.

Mårten Bönnemark

Annons
Annons
Annons
Annons