Annons
Insändare

Åtta nackdelar med en fängelseetablering

Enligt LBP (den 3 april) överväger fördelarna med fängelseetableringen.
Publicerad 21 april 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När åkermarken är fördärvad, när landskapsbilden är förstörd och när Trelleborg kämpar på botten av turism- och trygghetslistorna kan vi trelleborgare i alla fall trösta oss med vår nya äng som Kriminalvården lovat att anlägga.
När åkermarken är fördärvad, när landskapsbilden är förstörd och när Trelleborg kämpar på botten av turism- och trygghetslistorna kan vi trelleborgare i alla fall trösta oss med vår nya äng som Kriminalvården lovat att anlägga.Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Varken politikerna eller Kriminalvården är dock inte intresserade av att utreda eventuella nackdelar med etableringen av Sveriges största fängelse. Vi i Fängelsefritt Trelleborg tycker det är en bakvänd ordning att det åligger oss kommuninvånare att göra denna granskning, men vi tvekar inte inför uppgiften när de som borde ta ansvaret inte gör det. Här är några av de nackdelar vi ser:

* Jordbruksmark motsvarande 73 stycken Vångavallen kommer fördärvas för alltid. Rubin (M) sade 2019 i intervju om fängelset att ingen åkermark ska fördärvas.

Annons

* Förslaget på anstalt i Trelleborg kommer innebära att Sveriges största fängelse sedan Kumla stod färdigt 1965 kommer byggas i vår kommun. Om Kriminalvården får som de vill kan det bli upp till 500 intagna, vilket innebär att fängelset kommer att bli Sveriges största utan undantag.

* Kumla är enligt tidningen Fokus undersökning 2020 en av de kommuner i Sverige som är sämst avseende trygghet för medborgarna (plats 254 av 290). Kumla har flera gånger även utsetts till en av Sveriges sämsta turistorter.

* Vi vet i dagsläget inte hur illa det kommer att bli när ett av Sveriges största fängelser etableras i vår kommun. Det finns en överhängande risk att hela Trelleborg tappar i attraktivitet på kort och lång sikt.

* Förslaget på fängelseetableringen tillåter byggnader om 22 meter. I ett öppet landskap blir detta ett markant avbräck som kraftigt förändrar östra Trelleborgs landskapsbild.

* Några hundra meter ifrån det som blir Sveriges absolut största anstalt återfinns tätbebyggda bostadsområden.

* Inom ytterligare några hundra meter återfinns skolor, förskolor, ridskolor och idrottsföreningar.

* Enligt Barnkonventionen som är svensk lag sedan januari 2020 ska barns röst göras hörd, antingen direkt eller indirekt genom exempelvis föräldrar, även vad gäller förändringar i barns fysiska miljöer. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram tydliga riktlinjer för detta. Motsvarande verkar inte vara aktuellt för jättefängelset.

”Finns det verkligen ingen risk för att andra arbeten i kommunen kan gå förlorade om Trelleborg tappar i attraktivitet?”
Fängelsefritt Trelleborg

Nackdelarna överväger med råge. I insändaren från LBP hittar vi egentligen bara en fördel, den om arbetstillfällena som fängelseetableringen skulle medföra. Finns det verkligen ingen risk för att andra arbeten i kommunen kan gå förlorade om Trelleborg tappar i attraktivitet? Eller tänk om vi kanske kan få ännu fler arbetstillfällen om vi väljer en annan typ av utveckling för vår kommun?

En fördel med fängelset, som LBP inte nämnde, är det löfte som Kriminalvården gav här i TA för några veckor sedan via den tidigare regionchefen. Kriminalvården lovade att kompensera för den förstörelse deras etablering medför genom att anlägga en äng. Så när åkermarken är fördärvad, när landskapsbilden är förstörd och när Trelleborg kämpar på botten av turism- och trygghetslistorna kan vi trelleborgare i alla fall trösta oss med vår nya äng.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons