Annons
Insändare

Är parkeringen till för husbilsturister eller boende?

I detaljplanen för Böste Västra (före detta fotbollsplanen Västra Torp 7:18) står bland annat att ”Bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär” och ”Parkeringsplats med kommunalt huvudmannaskap. Syftet är att möjliggöra för pendlar-och besöksparkering”...
Publicerad 4 juli 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ena sidan av parkeringen i Böste har skyltats för husbilar. Husbilsparkering.
Ena sidan av parkeringen i Böste har skyltats för husbilar. Husbilsparkering.Foto: Jenny Isaksson

Behovet av p-platser för boende och besökare är stort. Likaså för badgästerna som besöker stranden. Numera är möjligheten till parkering kraftigt reducerad eftersom p-platsen domineras av husbilar. P-platsen har blivit en campingplats. Grillar placeras ut bland bilarna och ibland uträttar husbilsägarna sina naturbehov i och runtom området. I Böste finns inga allmänna toaletter såsom det gör på övriga kommunala p-platser för husbilar.

Problemet har uppmärksammats för såväl kommunens tjänstemän som politiker för att kunna få till stånd en lämplig skyltning. Bland annat har skrivelser gjorts till nämndsordförande utan att få svar tillbaka.

Annons

Nyligen kom den efterlängtade skyltningen upp. Utan någon som helst effekt! Kommunen fortsätter tillåta husbilsparkering på den södra sidan. Och på den norra sidan fortsätter husbilsparkeringen trots förbudet.

”Nyligen kom den efterlängtade skyltningen upp. Utan någon som helst effekt!”
Boende i Böste

Kommunens p-vakt är välkommen tillbaka för inspektion en vanlig kväll. Vid lördagens (den 29 juni) inspektion hade personbilar hunnit ta platserna för att besöka den lokala Altanfestivalen.

Vi vill ha svar på följande frågor från ansvariga politiker och tjänstemän i denna tidning:

• Hur menar ni att ni följer skrivelsen i detaljplanen? Var det verkligen meningen att det skulle bli en p-plats för husbilar? Detta kommunicerades aldrig ut till berörda parter.

• I vilken mening tar ni hänsyn till Böstes unika karaktär?

Vi känner oss svikna och hånfullt bemötta!

Boende i Böste

Annons
Annons
Annons
Annons