Annons
Insändare

Är miljömålen för Trelleborgs enda lerduveskjutbana konsekventa?

Trelleborgs jaktskytteklubb hyr sedan flera decennier mark strax norr om den gamla soptippen vid Albäckskogen av kommunen och har tränat såväl kommunens jägare som vår mångfaldige OS-skytt under många år.
Publicerad 6 april 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skjutbanorna använder i dag järnhagel eller andra miljövänligare alternativ. Även annat såsom lerduvorna har blivit miljövänliga i takt med nya striktare miljöregler, skriver signaturen OSV i sin insändare.
Skjutbanorna använder i dag järnhagel eller andra miljövänligare alternativ. Även annat såsom lerduvorna har blivit miljövänliga i takt med nya striktare miljöregler, skriver signaturen OSV i sin insändare.Foto: PETER HOLGERSSON

För ett par veckor sedan kom kommunen fram till att marken som skjutbanan för lerduveskytte ligger på innehåller höga halter av bly. Blyet kommer från den stora mängd blyhagelskott som använts under årens lopp. Till följd av detta har kommunen beslutat att inte förlänga hyreskontraktet utan i stället köra bort klubben från marken för att sanera och sälja marken som exempelvis industritomt.

När föreningen startade för många år sedan var marken inte värd så mycket, närmaste granne var kommunens stora soptipp i söder och marken var inte till någon nytta. Med västra industriområdets framväxt börjar dock marken vara mer värd för kommunen i form av högt värderad industrimark och de senaste åren har det arbetats hårt för att kunna säga upp hyresavtalet och få loss marken så att man kan sälja den till högstbjudande.

Annons

Att kommunen gärna vill få loss mark i västra Trelleborg är ingen hemlighet. Så sent som i vintras klubbade kommunfullmäktige igenom ett markköp för tomten Persåker 5 till en köpeskilling på 3,35 miljoner kronor. Detta för att kunna göra den till en infart åt det kommande industriområdet som planeras på åkern norr om skjutbanan. Det kom således inte som en överraskning att kommunen lägligt nog beställt och just fått en konsultrapport som säger att marken där skjutbanan ligger på är förorenad med bland annat bly. Något som kan motivera att hyreskontraktet inte ska förlängas.

De aktuella blyföroreningarna är ett arv från historien då det fortfarande var tillåtet att skjuta med blybaserad ammunition och numera är detta förbjudet, förutom i undantagsfall. Skjutbanorna använder i dag i stället järnhagel eller andra miljövänligare alternativ. Även annat såsom lerduvorna har blivit miljövänliga i takt med nya striktare miljöregler.

Förvisso finns där miljögifter i marken redan i form av gammal blyammunition, detta är i sig inte bra och det är inget fel i att man har en ambition av att sanera bort miljögifter i det långa loppet. Däremot måste man ställa ambition i förhållande till verkligheten. Bland annat Lunds universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI kommer fram till att bly förvisso är ett miljögift som kan flytta sig i marken och orsaka miljöproblem. Däremot säger man samtidigt att lerjordar och andra förutsättningar som motsvarar dem ute på skjutbanan minskar riskerna för läckage avsevärt och problemet kan ses som isolerat till just skjutbanans område.

”De aktuella blyföroreningarna är ett arv från historien då det fortfarande var tillåtet att skjuta med blybaserad ammunition och numera är detta förbjudet, förutom i undantagsfall.”
OSV

Kommunen bör vara försiktiga med vilka ambitioner de sätter upp. Man får inte glömma att precis söder som skjutbanan ligger Trelleborgs gamla soptipp. En tipp där man genom årtionden dumpat avfall från kommunens invånare, däck från Gummifabriken men även avfall från kemifabriken Phylatterion. Gifter och farliga ämnen har under många år läckt ut ur sopbacken till närliggande naturområde och så sent som för något år sedan lade man en stor gummiduk över vissa delar av kullen för att hindra regnvattnet från att sippra ner och föra med sig ännu mer miljöfarliga gifter ut i vattendraget.

Jag ställer frågan till vårt kommunalråd: Om kommunen är så intresserad av att “städa upp för gamla synder” på skjutbanan, när ska då den stora sopbacken strax söder om saneras och forslas bort? Eller är detta nypåkomna miljömål för skjutbanans mark bara ett sätt att skapa argument för att kunna bli av med sin hyresgäst och komma åt en säljbar tomtmark?

OSV

Annons
Annons
Annons
Annons