Annons
Insändare

”Alla som kan jobba ska jobba”

På måndag, den 22 november, besöker vi socialdemokrater, i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Trelleborg för att bland annat ta del av det politiska läget i kommunen. Vi kommer även att besöka arbetsmarknadsförvaltningen och Trelleborgs hamn.
Publicerad 22 november 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På måndag besöker sju socialdemokratiska riksdagsledamöter Trelleborgs hamn.
På måndag besöker sju socialdemokratiska riksdagsledamöter Trelleborgs hamn.Foto: Tomas Nyberg

Då får vi också veta mer om det aktuella politiska läget i kommunen av oppositionsrådet Lennart Höckert, (S). Och det är bara att konstatera att det inte bara är i rikspolitiken som M och KD har gjort sig helt beroende av SD, det gäller även i Trelleborg. Detta har bland annat fått till följd att den s-ledda oppositionen är helt utestängd från presidierna i kommunens nämnder och därmed nekad insyn.

Men utskottsgruppen besöker även arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg som ligger i framkant när det gäller att snabbt slussa människor vidare från försörjningsstöd till att bli självförsörjande. Det innebär att fler kommer igång i åtgärder eller utbildning i stället för att få försörjningsstöd. Till sin hjälp har förvaltningen så kallade digitala robotar vilket har rönt en del uppmärksamhet tidigare.

Annons

Ett besök i Skandinaviens största hamn för rullande trafik tittar vi också närmare på genom ombyggnationen och den påbörjade flytten som så småningom kommer att leda till 5 000 – 6 000 nya bostäder.

”Och det är bara att konstatera att det inte bara är i rikspolitiken som M och KD har gjort sig helt beroende av SD, det gäller även i Trelleborg.”
Socialdemokraterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Det är nu drygt två veckor sedan den socialdemokratiska partikongressen avslutades i Göteborg. Vi slog då fast vilka tre prioriteringar som ska gälla framöver. Att vi ska ta kontroll över välfärden, skapa nya gröna jobb genom att leda klimatomställningen och mobilisera hela samhället mot segregationen och gängkriminaliteten.

Men kongressen slog även fast en rad andra viktiga beslut som att människors arbete skapar välstånd och välfärd. Jobbet ger oss i bästa fall frihet, personlig utveckling och stolthet. Vår position i arbetslivet påverkar också hur vi har det i andra delar av våra liv, vår hälsa, vår ekonomiska trygghet och vår status. Därför är det helt naturligt att jobben har varit och fortfarande är ett helt centralt politikområde för oss socialdemokrater.

Det betyder också att alla som kan jobba ska jobba och det ska vara bra och trygga jobb. Men det räcker inte att ha ett arbete, det ska också vara ett jobb som går att leva på med anställnings- och arbetsvillkor som bidrar till trygghet, utveckling och hälsa.

De senaste åren har utvecklingen på arbetsmarknaden, precis som i samhället i övrigt, dragit isär. Sysselsättningen är rekordhög, samtidigt som en stor grupp människor varit arbetslösa under en väldigt lång tid.

Lönerna har höjts för de flesta, arbetsmiljön och arbetsinnehållet har förbättrats för stora grupper samtidigt som allt fler har otrygga anställningar och alltför många blir sjuka eller slits ut av jobbet.

Så kan vi inte ha det. På den nyligen avslutade S-kongressen slog vi därför fast att det behövs en stark socialdemokratisk politik som ökar jämlikheten och tryggheten också på jobbet!

Trygga anställningar, en god arbetsmiljö och ett arbetsliv fritt från fusk, utnyttjande och kriminalitet är vad som krävs, eller som vår nyvalde partiordförande Magdalena Andersson uttryckte det på kongressen:

”Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge! Vi måste ha ett hållbart arbetsliv för såväl kvinnor som män. Kompetensutveckling i det jobb som man redan har eller för att kunna byta bana. Och starka parter som tar ansvar för spelreglerna och åstadkommer både konkurrenskraft och anständiga jobb.”

Det är med andra ord en socialdemokratisk, offensiv arbetsmarknadspolitik att vara stolt över och ta strid för.

Annons

Anna Johansson, (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Marianne Fundahn, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Johanna Haraldsson, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Patrik Björck, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Johan Andersson, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Serkan Köse, (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Helen Pettersson, (S) ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Annons
Annons
Annons
Annons