Annons
Insändare

All västlig trafik är förödande för trelleborgarnas hälsa

I ännu en artikel (den 16 februari) tycker skribenterna att kostnader för ringvägen samt östlig nerfart blir för dyr. Samtidigt vill man se en "västlig/delvis nergrävd infart till hamnen med truckcenter bakom tippen på väster".
Publicerad 28 februari 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med tanke på hur vinden brukar ligga på från väst/sydväst in mot staden menar skribenten att en östlig hamninfart är lämpligare.
Med tanke på hur vinden brukar ligga på från väst/sydväst in mot staden menar skribenten att en östlig hamninfart är lämpligare.Foto: Roald, Berit

Artikelförfattarna vill även se att Trafikverket och länsstyrelsen får medverka till ett delvis tunnelalternativ från väster till hamnen så att Sjöstaden kan planeras.

De som är intresserade av kostnaderna för att bygga vägtunnel i stället för vanlig väg skall gå in på www.nyteknik.se/bygg/sa-langt-racker-1miljard.

Annons

Bengt Germundsson (den 21 februari) tycker att jag "dribblar" med siffror. Jag har täckning för mina siffror, men jag undrar var dina kostnader på 1 miljard för ringväg och östlig hamninfart kommer ifrån?

Jag har tagit fram några summor som är av intresse i detta fall. För 1 miljard får man:

33 km motorväg om man bygger ovan mark! Väljer man att bygga ner motorvägen i en tunnel får man 1 km! Ni läser rätt 1 km! (Till denna summa får man räkna med att kostnadskalkylerna kan stiga dramatisk vid tunnelbygge. Järnvägstunneln genom "Hallandsåsen" är ett varnande exempel!)

Detta skall då jämföras med den beräknade kostnaden för ringväg/östlig nerfart på cirka 370 miljoner!

Det är på sin plats att ta med lite historia om den västliga infarten. Den nuvarande infarten invigdes den 30 juni 1978. För att kunna bygga detta tog man bort "strandrätten" för invånarna från Albäck till hamnen. Boende på väster fick då som kompensation "västra hamnen" för att ha sina båtar i, men båtägarna insåg snabbt att hamnen "slammade" igen och kunde då inte nyttja sina båtar i den utsträckning som tidigare.

Insändaren tog även upp "vad boende här och där" skall tycka om ringväg och östlig nerfart byggs. Vi kan vända på frågeställningen och fråga folk på väster och centrum vad de tycker "om inte ringväg och östlig nerfart byggs". Än en gång framgår det klart och tydligt att det är mycket bättre att invånarna på väster och centrum drabbas av 700 000 lastbilar plus ett antal 100 000 personbilar per år.

Vi får inte glömma att ta med vindriktningar när vi talar om för- och nackdelar i detta stora projekt. Trelleborgs stad har per år cirka 80 procent väst/sydvästliga vindar in mot staden. Detta innebär att avgaserna från alla fordon som körs söder om Trelleborgs bebyggelse blåser rakt upp i staden och drabbar då merparten av invånarna i Trelleborg. Detta gäller även för "tunnelalternativet".

Avgaserna försvinner inte när man kör i tunnel, eller hur. Bygger man ringvägen får man upp avgaserna norr om "tättbebyggt område" och man får därmed en bättre miljö i Trelleborg som helhet. Varje människa med miljötänk borde naturligtvis inse att all västlig trafik är förödande för trelleborgarnas hälsa!

För många trelleborgare handlar det inte bara om kostnader, utan minst lika mycket om den miljö som vi måste leva med dagligen! I en tidigare artikel i denna tidning har jag nämnt att Trelleborgs hamn är av största betydelse för nationen Sverige, givetvis är det då rimligt att staten betalar för ringväg med östlig nerfart.

LBP

Annons
Annons
Annons
Annons