Vad gör ditt barn när du är på jobbet?
– Vad gjorde du på förskolan idag?
En fråga många föräldrar ställt, men få fått utförliga svar på.
Mellan hämtning och lämning lever barnen sitt eget hemliga liv när de vuxna är på jobbet. TA tillbringar en dag på Slättens förskola i Skegrie – och glimtar in bakom kulisserna.