Per har döden inpå skinnet: "De som inte vänjer sig slutar nog ganska snart”
Vissa tycker det är obehagligt. ”Finns det kistor här?”, kan hantverkare fråga när de är nere och reparerar tekniken.
Men Per Svensson har vant sig vid döden. Det är nog nödvändigt.