Amanda, 32, har överlevt hundratals hjärtstopp
Under hela uppväxten lever Amanda Karlsson med oförklarliga svimningar. Ingen förstår vad det är. Kanske panikångestattacker?
Ingen vet då är att det i själva verket är hennes hjärta som stannar.
Sen blir hon gravid – och allting eskalerar.