Annons

Visselblåsarna måste skyddas

När man läser rekryteringsannonser så är likatänkande och åsiktsmångfald något som har sin plats i verksamhetens värdegrund.
Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla verksamheter i vår kommun måste ha in inbjudande kultur där öppenhet är en självklarhet, skriver Ola Olsson (C).
Alla verksamheter i vår kommun måste ha in inbjudande kultur där öppenhet är en självklarhet, skriver Ola Olsson (C).

Enligt annonserna skall det vara högt i tak samt att kritiska röster är välkomna. Det har emellertid visat sig att taket för kritik är lågt i offentlig såväl som i privat verksamhet. Den som påtalar problem blir ofta lämnad ensam och förmåga att stå emot grupptryck är sällsynt. De som påtalar problem i organisationen kan drabbas av minskad handlingsfrihet, sämre utvecklingsmöjligheter och emellanåt social utestängning.

Grunden till visselblåsardirektiven som kommer att gälla i vårt land har sitt ursprung ifrån EU. Den 17 december 2021 kom en ny lag i vårt land som förbjuder bestraffning av visselblåsare och det var nödvändigt eftersom det har förekommit bestraffningar mot visselblåsare när de försökt att slå larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Denna utveckling är inte bra och det har bidragit till ökad rädsla för att slå larm. Rädslan att larma hänger ofta ihop med en tystnadskultur som hotar samtalet och förtroendet, det försvårar det förebyggande arbetet mot korruption. Den nya lagen syftar till att öka skyddet för visselblåsare i organisationer med mer än 50 anställda.

”Rädslan att larma hänger ofta ihop med en tystnadskultur som hotar samtalet och förtroendet, det försvårar det förebyggande arbetet mot korruption.”
Ola Olsson (C)
Annons

Det är en lag som är välkommen men frågan är om det skydd som lagen erbjuder är tillräckligt. Enligt den nya lagen får arbetsgivare inte vidta repressalier mot visselblåsare och det innebär att avsked, fråntagna arbetsuppgifter, förflyttning och lönesänkning är förbjudna. Om så ändå sker måste arbetsgivaren betala skadestånd.

För att visselblåsarfunktionen skall fungera krävs ett gediget arbete. Frågorna måste lyftas in i ledningsgruppens arbete samt byggas in i organisationen och dess verksamhet. En avgörande faktor för att den nya lagen ska få den effekt som är nödvändig är att kulturen på arbetsplatsen är öppen och inte straffar de personer som vågar träda fram. Den offentliga verksamheten som drivs genom kommuner, region och staten förvaltar alla ett förtroende från allmänheten som behöver respekteras i alla lägen. Den offentliga verksamheten ska vara effektiv och anpassad efter de utmaningar som de anställda möter i vardagen.

Att den nya lagen behövs får man bekräftelse på när man läser tidningen Realtid, där artikel efter artikel vittnar om att ledningen för Swedbank kallade in toppadvokater för att jaga ”läckor” i organisationen. Det framgår av det materialet som ingår i förundersökningen som ligger till grund för åtalet mot tidigare VD i Swedbank. Enligt förhörsprotokollet hade man flera timmeslånga utfrågningar med ett antal medarbetare.

Alla verksamheter i vår kommun måste ha in inbjudande kultur där öppenhet är en självklarhet. Med den organisationen får man också tryggare och bättre medarbetare och organisationen uppfattas positiv med ett stärkt förtroende från allmänheten.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons