Annons

”Viktigt att vi handlar svenskt så den gröna näringen kan fortsätta utvecklas”

Matpriserna i vårt land har ökat och det beror på dåliga skördar av vissa grödor, inflation, höjda omkostnader för lantbruket, räntehöjningar, klimatförändringar samt Rysslands invasion av Ukraina. Noterbart är att lantbruket inte alltid får täckning för sina prishöjningar utan det är industri, grossister och handeln som ser till att de inte minskar sina marginaler.
Publicerad 13 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om vårt lands självförsörjningsgrad skall öka på ett hållbart sätt krävs att du som konsument fortsätter att handla och efterfråga svenska produkter, skriver Ola Olsson (C).
Om vårt lands självförsörjningsgrad skall öka på ett hållbart sätt krävs att du som konsument fortsätter att handla och efterfråga svenska produkter, skriver Ola Olsson (C).Foto: Vidar Ruud

För 70 år sedan gick nästan 40 procent av inkomsten till mat och den siffran halverades på 1980-talet. De senaste åren har vi använt 12-13 procent av vår inkomst till mat, en siffra som beräknas öka till cirka 15 procent under året. Vid en jämförelse med genomsnittet i EU så kan vi konstatera att Sverige fortfarande ligger lågt då man där lägger i genomsnitt 17,5 procent på mat. Vår svenska krona påverkar också eftersom hälften av vårt livsmedel importeras.

Olika regeringar har fastslagit att vi skall öka den svenska livsmedelsproduktionen och de svenska livsmedelsproducenterna har under de senaste 40 åren medverkat genom modernisering av gårdarna, minskad antibiotikaanvändning, klimatarbete, energiproduktion med mera. Detta har utvecklat svensk livsmedelsproduktion både genom frivilliga medverkan från producenterna samt genom lagstiftning. Enligt uppgift så är det närmare 600 olika lagar och regler som lantbruksföretaget skall uppfylla.

Annons

Vi kan läsa och höra att de stora livsmedelskedjorna Coop, ICA, Willys, med flera har sänkt sina priser. De försöker att överträffa varandra i vad som är billigt, billigare och billigast. Noterbart är att det billigaste är butikens egna varumärken som ofta är importerat och där finns ingen producent som står för varumärket.

”För 70 år sedan gick nästan 40 procent av inkomsten till mat och den siffran halverades på 1980-talet.”
Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

I vår omvärld blir vi ständigt informerade om att olika konflikter stoppar både produktion och transport av mat. I dag beräknas att över två miljarder människor lever med livsmedelsosäkerhet och närmare hälften av dessa lever i svält eller på svältgränsen. Mat har blivit ett vapen i konflikter och jordbruksmarken minskar varje år genom klimatförändringar, att vi blir fler och fler som behöver bostäder samt att infrastrukturen byggs ut.

Även i dyra tider är det viktigt att vi handlar svenskt så den gröna näringen kan fortsätta utvecklas samt att vi ställer krav på det vi äter. Om vårt lands självförsörjningsgrad skall öka på ett hållbart sätt krävs att du som konsument fortsätter att handla och efterfråga svenska produkter.

Vårt land har för närvarande EU:s ordförandeskap och det känns anmärkningsvärt att vår landsbygdsminister ställde in ett möte med EU:s jordbruksministrar i februari på grund av att de hade så lite att diskutera.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons