Annons

Viktiga satsningar i riksdagen gör stor nytta i Region Skåne

Nyligen klubbade regionfullmäktige igenom vår gemensamma Allians för Skåne-budget för 2020. För oss centerpartister är det särskilt glädjande att Region Skåne nu fortsätter att satsa på den nära primärvården; decentraliserade sjukhus; bättre kollektivtrafik i hela Skåne; minskad användningen av fossila plaster samt kommer att arbeta mer för att köpa in lokalproducerad mat och dryck.
Publicerad 2 juli 2019 • Uppdaterad 3 juli 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Köerna ska kortas och att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig för människor, menar skribenterna.
Köerna ska kortas och att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig för människor, menar skribenterna.Foto: Claudio Bresciani/TT

Samtidigt har Centerpartiet i riksdagen förhandlat med regeringen och Liberalerna – inom ramen för Januariavtalet – om satsningar som är viktiga även för skåningarna:

• Ny kömiljard för att korta köerna i vården

Annons

Den så kallade kömiljarden omfattar i år totalt 1,6 miljarder kr och är en viktig del av Januariavtalet. De regioner där köerna kortats mellan hösten 2018 och hösten 2019 kommer därmed att belönas ekonomiskt i slutet av året.

Köerna till vården har tillåtits växa under alldeles för lång tid. Vi måste vända utvecklingen, människor har rätt att få den hjälp de behöver när de behöver den. En ny kömiljard ska konstrueras så att den ger ordentliga resultat. Den ska utgå från att regionerna verkligen kortar köerna och att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig för människor.

• Viktiga insatser för arbetet med psykisk ohälsa

Sjukskrivningar som sker till följd av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Det handlar inte minst om stressymptom och kvinnor är en klart överrepresenterad grupp. Tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symptom för omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa.

I år satsar staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanlagt omkring 1,8 miljarder kronor på psykisk ohälsa. Flera åtgärder omfattas av överenskommelsen, såsom att korta väntetiderna, skapa bättre tillgång till traumavårdsinstanser och jobba mer förebyggande med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Merparten fördelas direkt till kommuner och landsting.

• Nya satsningar på cancervården

I år görs stora satsningar på cancervården, med särskilt fokus på barncancer och på standardisering av olika behandlingar, för att uppnå en mer jämlik vård i hela landet och för att korta vårdköerna.

Satsningarna är en följd av den nationella cancerstrategi som introducerades 2009 av Alliansregeringen. Varje år ser staten tillsammans med SKL gemensamt över behoven för cancervården, och beslutar om vilka satsningar som ska göras. I överenskommelsen 2019 är det bland annat barncancerområdet som ska investeras i, dit 60 miljoner kronor går.

I årets överenskommelse går hela 340 miljoner till förbättrad standardisering av cancervård. Satsningarna ska gå till att skapa bättre tillgänglighet för utredningar och behandlingar av olika cancerdiagnoser. På så sätt ska skillnaderna som idag finns mellan landets regioner suddas ut.

Vi är stolta över att Centerpartiet både på nationell och regional nivå är med och påverkar vården till det bättre!

Annons

Birte Sandberg (C)

Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden, Region Skåne

Patrik Holmberg (C)

Ordförande Centralsjukhuset Kristianstad, Region Skåne

Charlotte Bossen (C)

Förste vice ordförande psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons