”Vi vill ge ukrainska flyktingar möjligheter att delta i, och bidra till, vårt samhälle”

I dagarna är det ett år sedan Ryssland med Putin i spetsen invaderade Ukraina.
Publicerad 24 februari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi behöver ha en genomtänkt och långsiktig plan för de flyktingar som befinner sig här, skriver Kristoffer Lindstrii (L), Thomas Malmqvist (SD), Alexander Wemmerdahl (KD) och Patrik Adzievski (M), arbetsmarknadsnämnden.
Vi behöver ha en genomtänkt och långsiktig plan för de flyktingar som befinner sig här, skriver Kristoffer Lindstrii (L), Thomas Malmqvist (SD), Alexander Wemmerdahl (KD) och Patrik Adzievski (M), arbetsmarknadsnämnden.Foto: Martin Falkenby

Sedan dess har mycket hänt och krigets brutalitet har inte undgått någon. Det har skapat stora svallvågor i hela världen och tvingat miljoner ukrainare på flykt. Några av dessa har hamnat hos oss här i Trelleborg.

Vi har sedan länge sett att kriget riskerar att bli långvarigt. Det innebär att vi behöver ha en genomtänkt och långsiktig plan för de flyktingar som befinner sig här. Vi måste dra nytta av de erfarenheter, och lärdomar från de tidigare misstagen, som tidigare begåtts i samband med stora flyktingvågor.

”Vi måste dra nytta av de erfarenheter, och lärdomar från de tidigare misstagen, som tidigare begåtts i samband med stora flyktingvågor.”
Kristoffer Lindstrii (L), Thomas Malmqvist (SD), Alexander Wemmerdahl (KD) och Patrik Adzievski (M), arbetsmarknadsnämnden

Under massflyktsdirektivet som omfattar dem som nu flytt från Ukraina är rättigheterna begränsade och omfattar exempelvis inte SFI eller annan typ av vuxenutbildning. Samtidigt som de har rätt att söka jobb och arbeta i landet för att tjäna sig ett uppehälle utöver begränsade ersättning som ges från Migrationsverket.

I arbetsmarknadsnämnden har vi sedan tidigare erbjudit våra arbetsmarknadsinsatser, vilket innebär stöttning och hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu tar vi nästa steg. Vi i Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har nu initierat en kartläggning för att se över vilka fler sätt vi kan bidra på utöver de insatser som redan ligger. Vi vet vikten av språket för att delta i samhället och kunna få ett arbete. Därför skulle en eventuell insats kunna vara att erbjuda språkinsatser. Här har redan flera delar av civilsamhället slutit upp på ett inspirerande sätt, och vi ser nu över hur vi kan komplettera detta för att tillsammans hjälpa ukrainarna till en bra tillvaro här i Sverige.

Det kan aldrig accepteras att personer som flytt från Rysslands brutalitet hamnar här i Sverige bara för att hamna i ett destruktivt, långvarigt utanförskap. Vi vill ge dem möjligheter att delta i, och bidra till, vårt samhälle. Det ligger både i ukrainarnas och i trelleborgarnas intresse.

Kristoffer Lindstrii (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden

Thomas Malmqvist (SD), 1:a vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Alexander Wemmerdahl (KD), 2:a vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Patrik Adzievski (M), ledamot arbetsmarknadsnämnden