Annons

Vi ser arbete som en friskfaktor

Svar till Akademikerförbundet SSR:s styrelse i Trelleborg (den 10 april).
Debatt • Publicerad 24 april 2014

I sin debattartikel går det berörda facket hårt åt Trelleborgs kommuns organisation i allmänhet och arbetsmarknadsnämndens bemanning och verksamhet i synnerhet. Arbetsmarknadsnämnden vill med detta svar beklaga fackets bristande insamling av fakta samt föra fram en mer med verkligheten överensstämmande bild och bemöta den delen i artikeln som rör nämndens egen verksamhet. Avseende kundtjänst avstår arbetsmarknadsnämnden att kommentera då verksamheten tillhör kommunstyrelsen.

I artikeln menar SSR att samverkan mellan fack och kommun inte fungerar och att detta innebär att medborgaren kommer i kläm. Det är i detta sammanhang på sin plats att belysa att SSR, trots ett antal förfrågningar, har valt att inte delta i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen inom arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Annons

I enlighet med det samverkansavtal som finns mellan Trelleborgs kommun och de fackliga förbunden ges det på denna arena stor möjlighet för de fackliga företrädarna att såväl informera sig om verksamheten och dess resultat som att vara delaktig i samtal kring verksamhetens inriktning och utformning. En arena som SSR har valt att inte delta på.

Trelleborgs kommun tog i samband med införandet av en arbetsmarknadsnämnd 2011 ett aktivt ställningstagande att fokusera på att de trelleborgare som är i behov av kommunens stöd för sin försörjning får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Ställningstagandet har lett fram till ett arbetssätt som förutom att det säkerställer att trelleborgare i högre utsträckning än tidigare går från bidrag till arbete väcker stor uppmärksamhet runt om i Sverige. Nämndens verksamhet ses som föregångare i hur en organisation på ett modernt och humant sätt kan arbeta med människor i behov av försörjningsstöd.

SSR lyfter i sin debattartikel ett antal individärenden och det blir tydligt att SSR:s styrelse är dåligt insatta i hur handläggning av försörjningsstöd kan och bör hanteras i en modern organisation ur såväl ett kostnadseffektivt som ett humant perspektiv. De, ur sitt sammanhang, ryckta exempel som SSR lyfter in visar inte bara att SSR:s styrelse saknar kunskap kring gällande rättspraxis utan visar även på en förminskande syn på de medarbetare som i det dagliga gör sitt yttersta för att ge trelleborgarna ett professionellt bemötande.

Flertalet utredningar, såväl i Trelleborg som i andra delar av landet visar på att merparten av de medborgare som i dag är i behov av försörjningsstöd inte är i behov av socialtjänstens insatser i övrigt.

Arbetsmarknadsnämnden utgår i sitt arbete från att alla vill och kan bidra 100 procent av sin egen 100 procentiga förmåga. Vi ser arbete som en friskfaktor för såväl den enskilde som familjen och samhället i stort. Av den anledningen är det extra glädjande att 301 personer under 2013 gick från bidragsberoende till självförsörjning genom arbete.

Utifrån den kommunala arbetsmarknadsstatisktik som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) årligen samlar in och sammanställer sticker Trelleborgs kommun ut genom att arbeta med fler personer till en lägre kostnad och med ett bättre resultat – det är vi stolta över och ser som ett tydligt resultat på att organisationen är anpassad efter trelleborgarna och inte efter vem nämndens verksamhet anställer och dess profession.

Samtidigt är vi medvetna om att vår omvärld ständigt förändras och arbetar därför ständigt med förbättringar för att ytterligare stärka trelleborgarnas möjligheter till egenförsörjning och etablering på arbetsmarknaden.

Då det av debattartikeln tydligt framgår att SSR:s styrelse inte har hela bilden kring hur arbetsmarknadsnämnden arbetar med att minska beroendet av försörjningsstöd i kommun med ett mycket gott resultat bjuds de med detta svar återigen in till att delta i förvaltningens samverkansgrupp

Varmt välkomna!

Nilla Olsson
Ina Liljeberg, ordförande Jan Jönsson, vice ordförande, Lars Åke Norin, Monica Nordbladh, Bertil Tomelius, Per Klarberg, Jörgen Löfstedt, Terezija Macas, Staffan Svensson, Jörgen Tenggren, Mariann Sjöström, Helmuth Petersén, Ann-Christine Seehusen, Ingrid Andersson, Arbetsmarknadsnämnden Trelleborgs kommun
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons