Annons

Vi räddar liv genom att säga nej till våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är enligt FN och WHO en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa. Våldet påverkar inte bara de kvinnor som utsätts för våld utan även de barn som tvingas bevittna att deras mammor blir misshandlade.
Publicerad 28 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mäns våld mot kvinnor är enligt FN och WHO en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa, skriver sexrepresentanter för Zonta.
Mäns våld mot kvinnor är enligt FN och WHO en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa, skriver sexrepresentanter för Zonta.Foto: Jessica Gow/TT

Att slippa utsättas för våld är en mänsklig rättighet. Den 25 november till 10 december pågårde årligen återkommande 16 dagarna mot våld mot kvinnor, vilket Zonta International uppmärksammar internationellt genom kampanjen Zonta Says NO.

Sverige har en bra placering i FN:s så kallade Gender Inequality Index, GII, där Sverige år 2014 bedömdes vara världens sjätte mest jämställda land. I World Economic Forums GlobalGender Gap Index för 2015 rankas Sverige som världens fjärde mest jämställda land. Enligt en färsk rapport från Rädda Barnen är Sverige det bästa landet i världen för flickor att bo i.

Annons

Situationen för flickor och kvinnor i Sverige är alltså jämförelsevis god, internationellt sett.

Men trots det har vi ett problem som vi inte verkar kunna komma till rätta med: Mäns våld mot kvinnor. När FN:s kommitté för kvinnokonventionen, CEDAW, senast granskade Sverige uttryckte kommittén att den är ”djupt oroad över att det, trots alla åtgärder som vidtagits, saknas konkreta resultat, och att förekomsten av våld mot kvinnor är fortsatt hög i Sverige”.

Enligt en rapport år 2014 från Brottsförebyggande rådet beräknades 30,5 procent av kvinnor i åldern 25-44 ha utsatts för någon typ av hot, kränkningar, våldsbrott eller sexualbrott i en nära relation under sin livstid. Bara under 2012 beräknades 12,1 procent av kvinnor i ålder 16-24 år ha utsatts för någon av dessa typer av brott av en närstående. Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor av en närstående man.

Problemet med våld mot kvinnor kan inte lösas enbart av organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter eller ens av staten. Vi måste alla bidra för att motverka att vissa män tar sig rätten att kränka, misshandla och sexuellt utnyttja kvinnor.

Vi måste reagera och ifrågasätta när vi hör en man uttrycka sig eller bete sig nedsättande mot kvinnor. Vi måste ingripa eller ringa polisen om vi misstänker att en kvinna utsätts för brott. Vi måste fråga om vi misstänker att någon kvinna i vår närhet känner sig hotad.

Om vi alla säger nej till våld genom ord och handling har vi större chans att utrota det problem som gör att det finns kvinnor och barn som lever i skräck för den person som borde vara deras trygghet och stöd. Om inte du – vem? Om inte nu – när? Att agera kan rädda liv.

Christina Rylander Bergqvist, guvernör Zonta International distrikt 21

Karin Müchler, ordförande i Zonta International distrikt 21:s Advocacykommitté

Cathrina Nordin president Trelleborg-Vellinge Zonta Club

Anna Lind president Lund Zonta Club

Annons

Susanne Ramel, president Malmö Zonta Club I

Lea Anderberg president Malmö Zonta Cub II

Annons
Annons
Annons
Annons