Annons

”Vi måste göra Europa kvitt beroendet av rysk gas och olja”

I ett inlägg i Trelleborgs Allehanda (den 9 januari) upprepar Föreningen Rädda Sydkusten sitt enda verkliga argument mot en vindkraftpark i havet 8-15 km utanför kusten: att utsikten påverkas negativt. Utifrån ett samhällsperspektiv är argumentet inte särskilt övertygande.
Publicerad 16 januari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Platsen som Kustvind undersöker för etablering av havsbaserad vindkraft är en av de bästa i landet för ändamålet, med starka vindar, närhet till hamn och nätanslutning på land, lämpligt vattendjup och stort elbehov i närområdet, skriver  Magnus Jiborn, VD Kustvind.
Platsen som Kustvind undersöker för etablering av havsbaserad vindkraft är en av de bästa i landet för ändamålet, med starka vindar, närhet till hamn och nätanslutning på land, lämpligt vattendjup och stort elbehov i närområdet, skriver Magnus Jiborn, VD Kustvind.Foto: Paul Kleiven

Havsbaserad vindkraft är det energislag som snabbast kan tillföra de stora mängder ny fossilfri el som samhället behöver. Man räknar med att Sverige, för att klara behoven inom främst industri- och transportsektorn, kommer att behöva fördubbla elproduktionen på bara 25 år.

Vi vet att vi av klimatskäl snabbt måste fasa ut användandet av olja, kol och gas. Vi vet att vi måste göra Europa kvitt beroendet av rysk gas och olja. Och vi har alla känt av priset för fossilberoendet i form av extremt höga elpriser under det senaste året. Det är i detta sammanhang som planerna på en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige måste ses.

Annons

Ja, det kommer att påverka landskapsbilden. Men kraften behövs.

”Ja, det kommer att påverka landskapsbilden. Men kraften behövs.”
Magnus Jiborn, VD Kustvind

Platsen som Kustvind undersöker för etablering av havsbaserad vindkraft är en av de bästa i landet för ändamålet, med starka vindar, närhet till hamn och nätanslutning på land, lämpligt vattendjup och stort elbehov i närområdet. Vindkraftparken kommer att bidra till förbättrad elförsörjning och lägre elpriser i hela regionen.

Samtidigt är det viktigt att en vindkraftsutbyggnad ger fördelar för dem som bor i närområdet. Detta har varit Kustvinds utgångspunkt från första början. Vindkraftparken ska generera lokal nytta i form av arbetstillfällen, intäkter och affärsmöjligheter. Vi har också förklarat oss villiga att avsätta en substantiell summa – upp till 10 miljoner kronor om året – till en lokal fond för exempelvis miljö- och strandskyddsåtgärder.

Men den allra tydligaste lokala nyttan är lägre elpriser för kommuninvånarna. En storskalig vindkraftsutbyggnad kommer i sig att leda till lägre priser i hela södra Sverige. Men Kustvind har också beslutat att erbjuda invånarna i Trelleborg och Skurup ett maxpris på el på 89 öre/kWh – vi kallar det Trelleborgspris, respektive Skurupspris.

Detta pris kommer att erbjudas från och med den dagen vindkraftparken står klar. Detta är ingen testballong utan ett åtagande som vi kommer att stå för. Vi utreder just nu olika vägar att göra erbjudandet juridiskt bindande genom avtal.

Området i havet utanför sydkusten är exceptionellt väl lämpat för havsbaserad vindkraft och utgör därmed en stor ekonomisk tillgång för kommunerna. Det är hög tid för en seriös diskussion om hur denna tillgång bäst ska användas, i alla kommuninvånares intresse.

Magnus Jiborn, VD Kustvind

Annons
Annons
Annons
Annons