Debatt

Vi måste fortsätta jobba målmedvetet tillsammans

Debatt Artikeln publicerades
 Vi ser fram emot att planerna kring Axel Ebbes konsthall infrias, då detta är ett viktigt inslag i vårt kulturella utbud, skriver Erik Lundström (KD).
Foto: Claes Nyberg
Vi ser fram emot att planerna kring Axel Ebbes konsthall infrias, då detta är ett viktigt inslag i vårt kulturella utbud, skriver Erik Lundström (KD).

Som del av Trelleborgs nya styre ser jag och Kristdemokraterna att detta första år har varit otroligt bra. Vi har hunnit med en massa bra saker som vi är stolta över. Det finns mycket som vi vill och som ska fortsätta utvecklas i vår kommun.

Vad är det vi ser som har varit de bästa sakerna för Trelleborg 2019?

Vi ser att Kristdemokraternas insatser har varit avgörande bland annat för införandet av gratis kollektivtrafik för de äldre från 67 år och uppåt, för tillförandet av så mycket som 11 miljoner till mer och starkare bemanning i äldrevården samt för en riktad satsning på att förebygga psykisk ohälsa i skolan och skolbussar i kommunal regi. Dessa är ju några av Kristdemokraterna hjärtefrågor – insatser till både våra äldre och våra yngre. Kristdemokraternas fokus på Trelleborgs fritidsliv är en annan fråga som vi har drivit brett och vi är ju så klart väldigt nöjda med att kunna se Isormen på Stortorget men också nya löparbanor på Östervångstadion. Vi har startat upp detaljplanarbetet för vårt största besöksmål Smygehuk. Detta som ett resultat av att Kristdemokraterna i samtal med fastighetsägare Kerstin Fremberg hittade lösningar som möjliggjorde en gemensam avsiktsförklaring om att säkra området för allmänheten i all framtid.

Vi ser olika byggprojekt i centralorten ta form; Västra Sjöstaden, Övre, Södra Gränstorp för att nämna några. Vi vill att det ska vara möjligt för våra ungdomar som vill bo kvar på landsbygden att kunna göra detta, det ska också vara möjligt för dem som tycker att sitt hus har blivit för stort att hitta en lägenhet i sin by. Därför är det viktig att byggandet av lägenheter kommer igång på landsbygden. För oss är det viktigt att hela Trelleborgs kommun lever. Det innebär att familjer, föreningar och företag ska få de absolut bästa förutsättningarna för att självständigt nå sin fulla potential.

Att vara en del av ett gemensamt styre saknar inte alltid utmaningar, men jag tycker att samarbetet med Moderaterna har gått över alla förväntningar. Styret jobbar tillsammans, med i mångt och mycket precis samma mål, men är ändå två olika partier.

Så vad hoppas vi på 2020?

Detta här året ska vi starta upp den långsiktiga plan som nu ligger för småbåtshamnarna. Skåre, Gislöv och Smygehuks hamnar har ju alla lite olika profiler. Det är bland annat kaj och pirlagning i Skåre, nytt servicehus i Gislöv och belysning i Smygehuk. Vi ska fortsätta göra våra stränder ännu mer attraktiva. Där vi kommer gå "all-in" på en utvald strand, för att sedan ta konceptet vidare till andra stränder. Trelleriffa börjar komma fram! Mer besökare i kommunen gör också att vi måste jobba utifrån ett mål om hållbar besöksnäring. Vi vill skapa smarta och effektiva miljölösningar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Vi ser fram emot att projektet med Albäckstugan blir verklighet – där vi också ser möjlighet att skapa en handikapplekplats. Trelleborgs stad har ju fått ett uppsving både i aktivitet och i nyetableringar. Vi ska jobba för att den goda utvecklingen fortsätter och att tillgängligheten är så stor som möjligt, hur du än väljer att ta dig till centrum. Här gör Citysamverkan ett fantastiskt arbete vilket vi kunde se under ett antal aktiviteter 2019, till.exempel julskyltningen som var magisk. Vi ser också mycket fram emot att planerna kring Axel Ebbes konsthall infrias, då detta är ett viktigt inslag i vårt kulturella utbud. Vi kommer jobba för ett öppnande av palliativa i Trelleborg.

Vi kommer att starta landsbygdssatsningen "En miljon idéer". Fem miljoner kronor till den södra landsbygden som sedan fortsätter med samma summa till den norra landsbygden 2021.

Vi vill att kommuninvånare i Trelleborgs kommun ska få det bättre i vardagen. Vi kommer att prioritera att vara ute i hela kommunen och träffa så många vi bara kan och lyssna på vad vi kan göra bättre.

Trelleborg har i mångt och mycket en väldigt ljus framtid men för att alla planer ska kunna infrias måste vi fortsätta att jobba målmedvetet tillsammans – så klart även politiskt.

Erik Lundström (KD)