Annons

”Vi hoppas på öppenhet från det nya moderata ledarskapet”

I höstas riktade vi oss till dåvarande kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) med en önskan om tydliggörande från hans sida.
Publicerad 27 februari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Finns detta samarbete och finns det forskning från Mittuniversitetet som visar på att ett jättefängelse inte har någon negativ påverkan på Trelleborgs varumärke vore det toppen, menar representanter för föreningen Fängelsefritt Trelleborg.
Finns detta samarbete och finns det forskning från Mittuniversitetet som visar på att ett jättefängelse inte har någon negativ påverkan på Trelleborgs varumärke vore det toppen, menar representanter för föreningen Fängelsefritt Trelleborg.Foto: BERTIL ERICSON

Han hade gjort ett antal påståenden som innehöll uppenbara tvetydigheter om fängelset. Ingen från Moderaternas eller kommunens sida svarade på de frågor vi då hade.

Nu har Rubin avgått och det har blivit officiellt att moderaten Ann Kajson Carlqvist kommer att ta över som kommunstyrelsens ordförande. Först och främst vill vi välkomna Kajson Carlqvist till sin nya roll, men vi vill också passa på och fråga henne följande:

Annons

Finns det, eller har det funnits, ett samarbeta med forskare på Mittuniversitetets avdelning för turism (Etour) som syftar till att undersöka hur kriminalvårdsanstalten kan påverka Trelleborgs varumärke?

Det är en ganska enkel fråga att svara ja eller nej på.

Bakgrunden till denna fråga är att Rubin (M) vid ett möte om jättefängelset innan sommaren, tillsammans med kommunledningen och samhällsbyggnadsnämnden, sade att ”en professor och/eller docent har gjort undersökningar som visar på att kriminalvårdens etableringar inte medför någon negativ påverkan på turism eller det kommunala varumärket.”

När vi följde upp detta uttalande i korrespondens med kommundirektör Fredrik Geijer lät han meddela att källan till det uttalande som Rubin gjort är forskare på Mittuniversitet och personer på Etour. Vi tog kontakt med föreståndaren på Etour för att bekräfta och erhöll svaret:

”Det finns inget avtalat eller pågående arbete där forskare på Etour undersöker påverkan av eventuell etablering av anstalt i Trelleborg. Jag känner inte till att någon av forskarna skulle ha tittat specifikt på anstaltsfrågan över huvud taget.”

Med tanke på att den föregående ordförande för kommunstyrelsen drog så stora växlar på ett samarbete med Mittuniversitetet måste det finnas någon form av dokumentation, någon form av avtal med avdelningen för turism och forskarna där.

Folkvalda politiker uppbär ett förtroende och nu, mer än någonsin, behövs öppenhet gentemot oss medborgare. För oss som står utanför och inte har tillgång till all dokumentation och korrespondens framstår det som att någon, antingen Rubin eller föreståndaren på Mittuniversitetet, inte riktigt håller sig till sanningen.

”Folkvalda politiker uppbär ett förtroende och nu, mer än någonsin, behövs öppenhet gentemot oss medborgare.”
Fängelsefritt Trelleborg

Finns detta samarbete och finns det forskning från Mittuniversitetet som visar på att ett jättefängelse inte har någon negativ påverkan på Trelleborgs varumärke vore det toppen. Det skulle lugna många av oss trelleborgare som ser stora risker med projektet. Tyvärr är vår tillit till den föregående kommunstyrelsens ordförande inte så hög att hans ord allena är tillräckliga. Vi vill därför ge Kajson Carlqvist chansen att besvara frågan.

När vi i höstas frågade Rubin om detta här på debattsidan i TA bemöttes vi av tystnad. Vi hoppas att det nya ledarskapet för Moderaterna i Trelleborg för med sig ett annat sätt att förhålla sig till frågor från medborgarna, även när dessa är kritiska. Öppenhet och dialog eller tystnad och sopa under mattan?

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Anna Gunnesson Björk, Magnus Andersson, Stefan Lindgren och Cecilia Andersson för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons