Annons

Vi är stolta över alla våra sjukhus

När Allians för Skåne tog över styret i Region Skåne ville vi göra en del organisatoriska förändringar för att korta köerna, genomföra en utökning av den nära vården, ta tag i ekonomin och värna om de små sjukhusen.
Publicerad 4 februari 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Köerna till hjärtavdelningen i Trelleborg har kortats och vi lyckades i princip hålla 2019 års tuffa budget tack vare en fantastisk personal, skriver sjukhusstyrelsens ordföranden Gunilla Nordgren (M).\nKöerna till hjärtavdelningen i Trelleborg har kortats och vi lyckades i princip hålla 2019 års tuffa budget tack vare en fantastisk personal, skriver sjukhusstyrelsens ordföranden Gunilla Nordgren (M).
Köerna till hjärtavdelningen i Trelleborg har kortats och vi lyckades i princip hålla 2019 års tuffa budget tack vare en fantastisk personal, skriver sjukhusstyrelsens ordföranden Gunilla Nordgren (M).\nKöerna till hjärtavdelningen i Trelleborg har kortats och vi lyckades i princip hålla 2019 års tuffa budget tack vare en fantastisk personal, skriver sjukhusstyrelsens ordföranden Gunilla Nordgren (M).Foto: Nilla Olsson

Därför bildades den 1 januari 2019 åtta sjukhusstyrelser, med syfte att minska avståndet mellan politiken, personal och medborgare. Sjukhusen skulle få större möjlighet att profilera sig samtidigt som den nära vården ska kunna utvecklas i ett tätare samarbete med primärvården – allt för att patienterna ska få bästa möjliga vård.

Efter ett år med den nya modellen ser vi resultat. Exempelvis har köerna till hjärtavdelningen kortats i Trelleborg och vi lyckades i princip hålla 2019 års tuffa budget tack vare en fantastisk personal.

Annons

Under julhelgerna kunde sjukhuset likväl hålla en extra avdelning öppen, så att allt flöt på bra för patienterna och personalen.

Trelleborgs sjukhus som vill vara det personliga sjukhuset har fokuserat mycket på att hitta nya arbetssätt för att göra både vården och arbetsmiljön ännu bättre.

Graden av vakanser minskade också under fjolåret vilket är positivt då vi är i ett tufft läge med rådande kompetensbrist i hela regionen.

Att Trelleborg har fått mycket gott resultat i nationella patientenkäter (NPE), visar på att det är ett litet sjukhus med stort hjärta, där god kvalité, stor delaktighet och gott bemötande av patienter är prioriterat och så även en god arbetsmiljö.

De lokala sjukhusstyrelserna, som till exempel sjukhusstyrelsen Trelleborg, har i uppdrag att underlätta införandet av nya arbetsmetoder och förbättra arbetsmiljön genom att ta tillvara på personalens kunskap och förslag. Vi ska också se till att resurser läggs där de gör mest nytta. Allians för Skåne har under året som gått vidtagit en mängd åtgärder för att korta köerna, och nu ser vi positiva tendenser.

Vi är stolta över våra sjukhus i Skåne, men vi klarar inte allt själva, utan vi måste fortsätta att utveckla vårt samarbete mellan sjukhusen och nyttja varandras lokala styrkor, vilket de gemensamma kölistorna är ett exempel på.

Sjukhusstyrelserna möjliggör helt enkelt att det blir en närhet, både på och mellan sjukhusen. Vi har kommit en bit på väg – men det finns fortfarande en del att förbättra. Arbetet för att ge skåningarna bästa möjliga vård fortsätter.

Målet är god vård i rätt tid, ekonomi i balans och att erbjuda en bra arbetsmiljö.

Gunilla Nordgren (M)

ordförande i sjukhusstyrelse Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons