Vetenskap eller beställningsjobb?

I ett av kommunen anordnat seminarium (den 26 november) var en huvudpunkt Stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 – betydelsen av östra ringvägen och östliga hamninfarten för stadsutvecklingen i Trelleborg, av professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson, Handelshögskolan i Jönköping.
Publicerad 8 december 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Illustration som enligt skribenten var tillgänglig för forskarna från högskolan i Jönköping.
Illustration som enligt skribenten var tillgänglig för forskarna från högskolan i Jönköping.Foto: 1

De analyserar och förklarar hur Trelleborg kan utvecklas mycket positivt inom boende, skatteintäkter, handel, näringsliv och arbetsmarknad. Dessa forskare totalt hängivna sitt uppdrag berättar att i princip hela framtiden hänger på en ringväg och östlig hamninfart.

När rapporten var under utarbetning föreslog undertecknad ett mindre förtydligande som löd: ”hamninfart med ringväg eller annan möjlig lösning på hur det går att eliminera den barriär som dagens hamntrafik utgör”. Detta avfärdades med ett svar: ” Vår studie är baserad på de förutsättningar som givits i uppdraget.” Utredningen styrs uppenbarligen av att beställaren (styret i Trelleborg) har angivit östlig hamninfart som en förutsättning för deras arbete. Rapporten gör anspråk på att vara vetenskap men för att vara det måste den göras som ett oberoende uppdrag.

Forskarna var väl medvetna om att det fanns alternativ. De fick information om Söderslättspartiets förslag hur man i stället skulle kunna utveckla hamninfarten från väster med överbyggd nedsänkt vägbana. Överbyggnaden kan inkludera parkeringsdäck med tak och på så sätt sparar man värdefull byggbar kvartersmark för högbyggda parkeringshus. Det är snarlik känd teknik som redan finns på Europaväg i centrala Göteborg. Lösningen gör att barriären med befintlig hamntrafik elimineras och befintligt centrum kan byggas samman med en nybyggd Sjöstad. Rapportens resultat med positiv stadsutveckling blir då densamma. Det finns anledning att i forskning nämna att det kan finnas alternativ när dessa är kända.

Även Trafikverket har haft förslag på hur barriären skulle kunna elimineras vilket beskrevs i Trelleborgs Allehanda (den 27 februari 2016).

När det ställdes frågor från åhörarna på seminariet om alternativ till ringväg och östlig hamninfart tog Mikael Rubin (M) frågan som var avsedd för forskarna. Han svarade att alternativ hade utretts och påstod i princip: Det fanns inte alternativ!

”Trelleborg borde lägga konsultpengar på att få till denna lösning.”
Christian Ottergren

Hamntrafiken kan finansiera investeringen med vägavgift vid en västlig hamninfart. Det skulle till och med bli fördelaktigt för hamntrafiken med kortare körväg, besparing i tid, bränsle och slitage. Regiondirektör Lennart Andersson på Trafikverket har uttalat: ”Det är klart att avgiftsfinansiering kan bli en betydande inkomstkälla. Så att använda det som argument för att göra stora satsningar och kanske kunna göra en barriärhämmande effekt är väl klokt i tanken. Men det kräver i princip mycket politiskt fotarbete.”  Det vore rimligt att kunna få igenom en vägavgift där brukarna det vill säga svensk import/export och inte Trelleborgs skattebetalar får betala för en hamninfart. Trelleborg borde lägga konsultpengar på att få till denna lösning.

Nu har man i stället en dyr lobbyist som har uppdraget att övertyga statliga myndigheter att vi måste ha ringväg och östlig hamninfart baserat på denna utrednings ”vetenskapliga” utlåtanden.

Trelleborgs kommun har för dyra pengar anlitat konsulter som ”bevisar” hur östra ringvägen och östliga hamninfarten påverkar statsutvecklingen. Men forskarna avstår medvetet från att ens med få ord nämna att det går att lösa på annat sätt.

Rapporten är inte objektiv vetenskap utan ett beställningsjobb och har förlorat all sin trovärdighet.

Christian Ottergren (SÖS), sakkunnig infrastruktur